Provincie opent nieuwe fietssnelweg tussen Diksmuide en Veurne

Het fietspad maakt onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en is de laatste ontbrekende schakel van de fietssnelweg F35 tussen Pervijze en Avekapelle.

Fietspaden
Er kwam een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde van de weg in Diksmuide en aan de noordzijde op het grondgebied van Veurne. Het kruispunt ter hoogte van de Pervijzestraat (N35) sluit nu veilig aan op de fietspaden. De herinrichting van de passage in het gehucht Roesdamme (met wegversmallingen en enkelrichtingsfietspaden) en de aanleg van een middengeleider ter hoogte van de Zoutenaaiestraat moeten voor veiliger en comfortabeler fietsverkeer zorgen. Daar kunnen zowel recreatieve fietsers als wie van en naar het werk of school fietst, mee van profiteren.

Ontbrekende schakel
Langs de Rousdammestraat waren de fietsvoorzieningen beperkt en moesten fietsers grotendeels gebruikmaken van de rijbaan. De korte stroken fietspaden voldeden niet aan de normen van het Vademecum Fietsvoorzieningen en waren op vele plaatsen ook in slechte staat. Het nieuwe traject meet 4,5 kilometer en vormt zo de verbinding tussen Pervijze en Avekapelle. Daarmee is de fietssnelweg F35 tussen Veurne en Diksmuide volledig gerealiseerd.

Het nieuwe fietspad sluit aan op andere fietsverbindingen. Eerder realiseerde de Provincie een verbinding tussen Veurne en Avekapelle en de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer) zorgde voor een aansluitend traject langs de gewestweg N35.  

Termijn & kostprijs
Het project heeft 2,50 miljoen euro incl. btw gekost, waarvan de Provincie West-Vlaanderen 1,96 miljoen euro heeft betaald. De Provincie ontvangt 50% subsidie van het Fietsfonds voor de realisatie van deze voorzieningen.

Deze kostprijs omvat o.a. de wegenwerken en fietspaden, de aanleg van nieuwe grachten, het plaatsen van signalisatieborden, het inzaaien van de bermen en aanplanten van hagen.

De resterende kosten zijn voor rekening van Veurne en Diksmuide die respectievelijk 0,31 miljoen euro (incl. BTW) en 0,23 miljoen euro (incl. BTW) hebben geïnvesteerd in onder meer wegenwerken, de groenaanleg en nieuwe wegmarkeringen.

De werken namen in totaal 160 werkdagen in beslag.