Provincie opent nieuw onthaalplein langs Damse Vaart in Brugge

Opening onthaalplein Damse Vaart

Het onthaalplein is aangelegd op het kruispunt van de Jules Van Praetstraat met het jaagpad langs de Damse Vaart. Vanaf hier start immers het provinciaal beheer. Door het jaagpad af te buigen en aan te sluiten op de Jules van Praetstraat is ruimte ontstaan om een groen plein en een fietsveilige oversteek aan te leggen. De Damse Vaart is ingericht als fietssnelweg (F310) en is populair bij de recreatieve en sportieve fietsers.

Hier kunnen bezoekers even rusten of zich oriënteren voor een verkenning van het Brugs Ommeland of de Zwinregio. Zitbanken, informatiezuilen en een fietspomp zijn voorzien op het onthaalpunt. Het onthaalplein valt op dankzij het nieuw aangelegde houten platform. Ook de boot Damme-Brugge, de Lamme Goedzak, maakt gebruikt van deze omgeving. In samenwerking met de stad Brugge werd daarom voorzien in busparking voor de boot aan de Damse Vaart Zuid en wordt voor de voetgangers extra ruimte voorzien op het onthaalpunt. 

Bij het ontwerp van het onthaalplein is rekening gehouden met de opmerkingen van omwonenden en andere burgers. Hiervoor werd in juni 2018 een infomarkt georganiseerd.

Heraanleg jaagpad
In 2019 werd het jaagpad langs de Damse Vaart vanaf de Jules van Praetstraat tot aan de Fortbekeweg heraangelegd. Omdat het jaagpad ook gebruikt wordt voor de bewoners van de aanpalende woningen, zijn langs het pad parallelle uitwijkstroken voorzien.  Het jaagpad is nu ingericht als een fietsstraat. Dit betekent dat auto’s te gast zijn langs de Damse Vaart zolang deze achter de fietsers blijven rijden en met een maximumsnelheid van 30 km per uur.