Provincie opent Expo ’44-’19 – Van bevrijding tot verzameling in Raversyde

Image
Kind in ruimtepak

In september is het namelijk 75 jaar geleden dat België bevrijd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling wil een antwoord bieden op de vraag wat er gebeurd is met de talloze objecten die de legers, soldaten en burgers achterlieten tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. De collectie van André Hast met meer dan 3.000 voorwerpen die hij sinds kindsbeen verzamelde, vult het antwoord al voor een deel in.

De Bruggeling bouwde tijdens zijn leven een collectie uit met meer dan 3.000 objecten, voornamelijk met objecten uit de Tweede Wereldoorlog. Hij verzamelde de achtergelaten objecten op rommelmarkten en beurzen of ruilde stukken. Hij gaf die microbe door aan zijn dochter die inmiddels een eigen museum heeft in Spanje. Na zijn overlijden kreeg de collectie een nieuwe thuis in Raversyde. Het is de wens van de familie om de collectie als één geheel te bewaren voor de toekomst.

Enkele opvallende stukken zijn het gasmasker voor een kind, het kostuum van een gevangene in een concentratiekamp en een pijp van de gefusilleerde verzetsstrijder Albert Serreyn.

Fototentoonstelling

In het Natuurpark ontdek je ook de persoon achter andere verzamelaars aan de hand van fotoportretten van fotografe Yel Ratajczak. Verder ontdek je er archieffoto’s van objecten die, vervreemd van hun oorspronkelijke functie, achtergelaten werden tijdens en na het krijgsgewoel. Het lot van deze voorwerpen is onzeker. Kwamen ze terecht in een verzameling of in een museum? Liggen ze ergens op een zolder of zijn ze verloren gegaan? Verzamelaars zorgen ervoor dat een deel van deze objecten en de bijhorende persoonlijke verhalen gered worden. Ze helpen zo de geschiedenis te bewaren voor toekomstige generaties.

De fotoportretten van de WOII-verzamelaars en de historische foto’s van achtergelaten voorwerpen van WOII zijn te zien op modules in het Natuurpark. Aan weerszijden van elke module is een foto te zien. Bij de verzamelaars wordt telkens een citaat meegegeven of staat er wat ze verzamelen. De bezoekers krijgen een plan mee en vinden zo alle modules gemakkelijk terug in het Natuurpark. Dit gedeelte van de expo is ook gratis.

De tentoonstelling loopt van 9 juni tot en met 11 november in de bovenverdieping van het bezoekerscentrum en in het Natuurpark. De collectie van André Hast zit inbegrepen in het ticket voor Raversyde Atlantikwall. De fototentoonstelling is gratis te bezichtigen in het Natuurpark.