Provincie opent bufferbekken op Poekebeek in Ruiselede

De bestaande Poekebeek werd verbreed en uitgediept om zo een waterspaarbekken te creëren. Het bekken heeft een lengte van 75 meter en een breedte van 70 meter. De diepte van de uitgraving bedraagt ongeveer 5 meter ten opzichte van het bestaande maaiveld.

Bij hevige regenval had de regio al te kampen met wateroverlast. Na de watersnood in juli 2005 werden in het kader van het rampenfonds 92 dossiers uit Ruiselede ingediend, waaronder 36 dossiers uit de Bruggestraat, 1 dossier uit de Knokstraat en 1 uit de Oude Tieltstraat.

Intussen hebben de werken reeds twee keer (15 december 2011 en 5 maart 2012) hun nut bewezen.

Optimalisatie overstromingsgebied door grondberm en debietsbegrenzer
Parallel met de Kruiswegestraat werd een grondberm aangelegd.

Daarnaast werd ter hoogte van de Kruiswegestraat een kantelstuw en een optrekbare afsluitschuif geplaatst. Door het regelen van de afsluitschuif kunnen de debieten van de Poekebeek geregeld worden. Enerzijds kan het debiet beperkt worden in periode van wateroverlast (vertraagde afvoer) en anderzijds kan in tijde van droogte door het regelen van de kantelstuw het waterpeil in het bekken worden opgestuwd om zo een watervoorraad tot 13.000 m³ te kunnen opslaan.

De grondberm, in combinatie met de debietsbegrenzer, zorgt in tijden van overvloedige regen voor een vertraagde afvoer. Op die manier kan het bestaande overstromingsgebied stroomopwaarts beter functioneren.

Ter hoogte van de Kruiswegestraat bedraagt het overstromingsgebied 1.900 ha. Het gebied strekt zich uit van het centrum van Tielt tot aan het gehucht ‘Rozeke’ en het gehucht ‘Flesse’.

Bijkomende werken
Het bufferbekken werd verstevigd met houten paalwerk en een houten betuining met riettegels op een zandcementfundering. Rondom het bekken werd een dienstweg aangelegd in steenslag. Zo kan het bufferbekken (en verschillende percelen in de buurt) beter bereikt worden, onder andere voor onderhoud. 
Ook de Kruiswegestraat zelf werd over een lengte van ongeveer 120 m vernieuwd.

Het ontwerp van de werken werd opgemaakt door het studiebureau Haeghebaert uit Oostende. Ze werden uitgevoerd door de nv Grondwerken Van Hulle Paul uit Tielt voor een bedrag van 364.732,80 euro, ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De werken startten op 1 februari 2011 en werden in mei 2012 afgerond.

De eindafrekening van de werken bedraagt 470.000 EUR. De meerkost is het gevolg van bijkomende werken, zoals herstellingen als gevolg van de hevige neerslag in juli en december 2011. Ook werd de bouw van een aanzuigpunt bijkomend voorzien en werd er een veilige toegang gemaakt tot de uitstroomconstructie.

Voor de uitvoering van het project kocht de gemeente Ruiselede 0,75 ha grond aan.

Meer info: 
dienst Waterlopen – Jan Vandecavey
[email protected] of 050 40 71 59