Provincie ondersteunt lokale besturen bij opstarten waterzuiveringsprojecten

Fort van Beieren

De zuiveringsgraad van het afvalwater in West-Vlaanderen bedraagt momenteel 79%. Het streefdoel is om in 2027 dit cijfer op te trekken naar 97%, om zo te voldoen aan de ambitie van Vlaanderen. De Provincie stelde daarom een expert aan die de steden en gemeenten helpt met het opstarten van projecten rond waterzuivering. 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) lanceerde in februari 2023 een oproep naar lokale besturen. Ze stellen een bedrag van 54 miljoen euro ter beschikking voor projecten rond kleinschalige waterzuivering en innovatie. Besturen konden hun projecten tegen eind maart indienen. 

Ondersteuning voor projecten
De Provincie West-Vlaanderen heeft met verschillende gemeenten en steden een samenwerking in het kader van Water+Land+Schappen (7 gebiedscoalities over heel West-Vlaanderen) waar waterhoeveelheid en waterkwaliteit centraal staan. De betrokken gemeentes werden aangeschreven om in te gaan op de vraag van VMM. De Provincie stelde ook een expert, Wouter Igodt van Hello Water, aan om hen hierin te begeleiden. 

De Provincie kon 9 gemeenten begeleiden bij het indienen van hun projecten. Zo zijn er 29 dossiers ingediend, samen goed voor een bedrag van 39 miljoen euro. De gemeenten die projecten hebben ingediend zijn Beernem, Damme, Dentergem, Hooglede, Ieper, Ledegem Poperinge, Roeselare en Zwevegem. Pas in november zal bekend worden welke projecten finaal goedgekeurd zijn. 

"We zijn trots op de steden en gemeenten die, samen met de aangestelde expert, op zeer korte termijn in totaal 29 dossiers konden indienen", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. "Dit toont meteen dat we werk willen maken het verbeteren van de waterkwaliteit van onze West-Vlaamse waterlopen. Als plattelandsprovincie is dit immers een gedeelde verantwoordelijkheid, van alle betrokkenen in ons buitengebied."