Provincie neemt belangrijke stap in uitbreiding Provinciaal Technisch Instituut (PTI) en inrichting Hoeve Walle

uitbreidingpti

Daarmee neemt de Provincie een nieuwe stap in het project. Dat is beslist op de provincieraad in de zitting van donderdag 18 juni.

Schoolboerderij

De bestaande Hoeve Walle die in 2017 werd aangekocht, wordt omgebouwd tot een schoolboerderij. Aan de huidige structuur en het uitzicht van de klassieke boerderij wordt weinig veranderd, maar de hoeve zullen uitgebouwd worden tot een hedendaagse leerplek, met het nodige comfort en technische hulpmiddelen. De boerderijgebouwen zoals de stal en de schuur worden volledige werk- en leerplekken voor de leerlingen van de tuinbouwschool in het vakdomein ‘Dier’.

Groeiende belangstelling

Met de uitbouw komt de Provincie tegemoet aan de groeiende belangstelling voor het vakdomein ‘Dier’ die werd opgestart in 2009. De richting krijgt nu een aparte afdeling dierenverzorging. De huidige locatie van de PTI Campus ‘Wetenschap en Groen’ in de Condédreef is daarvoor te beperkt. Er is te weinig ruimte voor het plaatsen van neerhofdieren, paarden en schapen. Voor het alsmaar groeiende dierenpark werden in samenwerking met de buren van de campus de jongste jaren creatieve oplossingen gezocht.

Door de verhuis van de afdeling ‘Dier’ komt er ook ruimte vrij op de campus in de Condédreef. Ook daar zijn de komende jaren ingrepen gepland om de infrastructuur te optimaliseren met onder meer de realisatie van zes nieuwe leslokalen. Voor het PTI betekenen de toekomstige faciliteiten een duurzame verbetering, waarmee de Provincie West-Vlaanderen het provinciaal onderwijs versterkt.

Op 1 februari 2020 telde het PTI Kortrijk 948 leerlingen, waarvan 418 op de campus ‘Techniek & Design’ (Graaf Karel de Goedelaan 7) en 530 op de campus ‘Wetenschap & Groen’ (Condédreef 10).

Kosten

De werken worden geraamd op 1.395.117,5 euro waarvan bij benadering 40 procent ten laste van de Provincie. De werken komen in aanmerking voor de subsidiëring door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion). De werken zullen starten in 2021.

www.west-vlaanderen.be/provinciaal-technisch-instituut-pti-kortrijk