Provincie maakt 800.000 euro vrij voor Zuidpartners in strijd tegen coronapandemie

Werkreis Filipijnen

Parallel met de investeringen die in West-Vlaanderen werden uitgerold om de zwaarste effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden, neemt de Provincie West-Vlaanderen ook haar verantwoordelijkheid in het Zuiden. Ze keurde daarom in de deputatiezitting van donderdag 25 maart 2021 een eerste pakket steun van 146.802 euro goed voor twaalf West-Vlaamse organisaties die in Azië, Afrika en Latijns-Amerika actief zijn. Daarmee kunnen de twaalf deze moeilijke periode overbruggen. In totaal is er 800.000 euro beschikbaar.

Overbruggingsfonds nodig om eerdere investering te beschermen
De Provincie West-Vlaanderen kent een lange geschiedenis van ondersteuning van projecten en mensen in het Zuiden en laat haar partners, ook in deze moeilijke tijden, niet in de steek. Gezien de pandemie blijft woeden, blijft steun uit dit overbruggingsfonds ook voor andere West-Vlaamse organisaties in het Zuiden die reeds door de Provincie gesteund werden, mogelijk. De Provincie wil hiervoor 800.000 euro uittrekken. Op die manier vermijdt ze dat investeringen uit het verleden door de crisis en eraan verbonden maatregelen verloren gaan. Organisaties die beroep kunnen doen op dit bijzonder fonds worden door de Provincie gecontacteerd.

Eerdere steun voor noodhulp coronapandemie
Bij het uitbreken van de crisis maakte de deputatie begin april 2020 reeds 300.000 euro vrij om onmiddellijk noodhulp te kunnen bieden; de nadruk lag toen op gezondheidzorg en hygiënische maatregelen. Hiervan was 75.000 euro bestemd voor ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) voor hun werking in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. 225.000 euro ging naar gekende West-Vlaamse organisaties die in het verleden al werden ondersteund en omwille van de crisis met extra uitdagingen en noden worden geconfronteerd.

De situatie in het Zuiden
COVID-19 is een virus dat de hele wereld rondgaat. In gebieden waar het gezondheidssysteem al wankel is, zorgt dat voor extra druk op de gezondheidszorg. Maar het virus dwingt regeringen ook tot verregaande maatregelen om de volksgezondheid te beschermen, zoals het sluiten van scholen, het verbieden van markten enz. Die maatregelen hebben een grote impact op mensen en organisaties. De gevolgen van de maatregelen wegen soms zwaarder dan het virus.

2021, een jubileum: vijftig jaar projectensteun
De Provincie West-Vlaanderen heeft een lange geschiedenis van ondersteuning van projecten en mensen in het Zuiden. Er zijn in de laatste vijftig jaar ruim 2.000 projecten, verspreid over tachtig landen, ondersteund. Meer dan 650 West-Vlaamse organisaties kregen financiering om hun partners in het globale Zuiden te steunen. Het totale bedrag van subsidiëring bedraagt ongeveer dertig miljoen euro.
2021 is een jubileumjaar: de Provincie doet dan al vijftig jaar aan ondersteuning van West-Vlaamse initiatieven in het Zuiden. Het jubileum zal in aangepaste omstandigheden gevierd worden.