Provincie maakt 15.000 euro vrij voor noodhulp in de Filipijnen

Image
Tyfoon

De ondersteuning gebeurt via de landbouwcoöperatie Payoga-Kapatagan. Het bedrag zal gebruikt worden om de 150 zwaarst getroffen families van de coöperatie van zaai- en plantgoed te voorzien, zodat de gemiste oogst nog gedeeltelijk goed gemaakt kan worden.

De situatie in de Filipijnen

De tyfoon Mangkhut trof het eiland Luzon op 15 september 2018. In de bergprovincie Cagayan, waar de tyfoon aan land kwam, stierven minstens 120 mensen door landverzakkingen en modderstromen als gevolg van de zware regens. Gemiddeld lag de windsnelheid op meer dan 210 km per uur en waren er windstoten tot 285 km per uur.

Volgens de regering zijn 345.158 gezinnen getroffen en zijn minstens 45.000 huizen beschadigd door de tropische storm. De totale schade aan infrastructuur wordt momenteel op 110 miljoen euro geschat. De schade aan landbouwgewassen bedraagt volgens eerste berekeningen een half miljard euro.

West-Vlaams project zoekt oplossingen voor klimaatsveranderingen in de Filipijnen

De Filipijnen zijn volgens de Verenigde Naties (VN) het derde meest kwetsbare land voor de gevolgen de klimaatsverandering.
Het West-Vlaamse provinciebestuur startte er daarom in 2016 een pilootproject waaraan 4 universiteiten, 20 organisaties en 15 lokale overheden meewerken. Binnen het project gaan de verschillende Filipijnse partners samen met hun tegenhangers in West-Vlaanderen op zoek naar manieren om de gevolgen van de klimaatsveranderingen voor landbouwers te verzachten. De passage van Mangkhut bewijst hoe urgent de situatie is.

Ondersteuning aan andere projecten

De Provincie kent een lange traditie in het ondersteunen van gebieden in nood na een ramp. Eerder dit jaar maakte ze 10.000 euro vrij voor noodhulp in Guatemala. Vorig jaar  kreeg de organisatie Tearfund 12.500 euro steun om de oorlogsvluchtelingen in Syrië te helpen en werd ging er financiële steun naar de slachtoffers van de tropische storm in El Salvador en de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Verder in het verleden werd al geld vrijgemaakt voor slachtoffers van de orkaan Matthew in Haïti en Cuba (oktober 2016), voor slachtoffers van de overstromingen in Zuid-India (december 2015), de aardbevingen in Nepal (april 2015) en Pakistan (oktober 2015) en de tyfoon Haiyan op de Filipijnen (november 2013).

West-Vlaming, Wereldburger

Naast haar engagement voor noodhulp ondersteunt de Provincie dit jaar 120 initiatieven in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Zo besteedt ze 1 % van haar budget (zo’n 1,5 miljoen euro) aan initiatieven in het Zuiden met een rechtstreekse band met West-Vlaanderen. De projecten krijgen hier op die manier een draagvlak en een gezicht. Dat alles past binnen de provinciale campagne ‘Word Wereldburger’.

Meer info

Kabinet gedeputeerde voor externe relaties en Noord-Zuidbeleid, Jean de Bethune
[email protected] of 050 40 34 24