Provincie maakt 10.000 euro vrij voor noodhulp in Guatemala

Image

De ondersteuning zal gebeuren via Oxfam Solidariteit vzw.

Situatie in Guatemala
De vulkaan ‘Fuego’ begon met uitbarsten op zondag 3 juni. Volgens het Nationaal Coördinatiebureau voor Rampenpreventie (CONRED) zijn er al 113 doden, 58 gewonden en 330 vermisten. Bijna 13.000 mensen werden geëvacueerd en 3.500 mensen verblijven in een noodopvang.

De uitbarsting zorgde voor sterke explosies en askolommen tot 10.000 meter boven het zeepeil. In een straal van 15 kilometer rond ‘Fuego’ kreeg de bevolking te maken met onder andere pyroclastische stromen (snel stromende wolken van lava, heet gas en as) en afdalingen van lahars (modderstromen met vulkanoclastisch materiaal). In totaal werden zo’n 1,7 miljoen mensen getroffen door de gevolgen van de uitbarsting. Het gaat vooral om inheemse gemeenschappen die te maken kregen met stroomonderbrekingen, ineengestorte huizen en bruggen, wegversperringen, een gebrek aan veilig drinkwater en het verlies van gewassen.

Oxfam Solidariteit
Oxfam zorgt in Guatemala voor onmiddellijke humanitaire assistentie. Om daarmee door te kunnen gaan en om de noodhulp uit te breiden, doet Oxfam beroep op de Provincie West-Vlaanderen. De subsidie van 10.000 euro wordt geïnvesteerd in het herstel van de landbouw van de lokale bevolking op de noordelijke helling van de vulkaan. Zo’n 190 gezinnen, goed voor 950 mensen, worden dankzij deze steun geholpen.

Ter plaatse werkt Oxfam samen met verschillende humanitaire organisaties. Ze voorziet de getroffen bevolking van toegang tot zuiver water en van sanitaire voorzieningen en ze garandeert de hygiëne voor de 3.500 mensen in de noodopvangcentra. Daarnaast zorgt Oxfam ook voor de heropbouw van de infrastructuur en het levensonderhoud in de getroffen gemeenschappen.

Ondersteuning aan andere projecten
De Provincie kent een lange traditie in het ondersteunen van gebieden in nood na een ramp. Vorig jaar  kreeg de organisatie Tearfund 12.500 euro steun om de oorlogsvluchtelingen in Syrië te helpen. Verder in het verleden werd al geld vrijgemaakt voor slachtoffers van de orkaan Matthew in Haïti en Cuba (oktober 2016), voor slachtoffers van de overstromingen in Zuid-India (december 2015), de aardbevingen in Nepal (april 2015) en Pakistan (oktober 2015) en de tyfoon Haiyan op de Filipijnen (november 2013).

West-Vlaming, Wereldburger
Naast de noodhulp, ondersteunt de Provincie een 180-tal initiatieven in het kader van ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden. Zo besteedt de Provincie per jaar 1 % van het provinciebudget (ongeveer 1,5 miljoen euro) aan ondersteuning van initiatieven in het Zuiden met een rechtstreekse band met West-Vlaanderen, projecten die hier een draagvlak en gezicht krijgen. Dit alles past binnen de campagne ‘Word Wereldburger’.

Meer info
kabinet gedeputeerde voor externe relaties en Noord-Zuidbeleid, Jean de Bethune
jean.debethune [at] west-vlaanderen.be of 050 40 34 24