Provincie luidt met Qualicanes nieuwe fase herbestemming Grenspost Callicanes in

Image

Dat past binnen het Europese co-financieringsprogramma Interreg V die de samenwerking tussen de regio’s wil versterken. Qualicanes beoogt de toekomstige invulling en herbestemming van de oude douanepost.

Qualicanes

Het doel van Qualicanes is meervoudig. Enerzijds beogen de partners de opmaak van een technische studie rond de mogelijkheden om het grensverkeer rond Callicanes in goede banen te leiden. De Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Wegen en Verkeer bereikten een akkoord over de princiepsovereenkomst die investeringen in de wegen en het patrimonium na het traject mogelijk moet maken.
Anderzijds is het ook de bedoeling om tot een grensoverschrijdende invulling te komen van de grens- en douanegebouwen die al jaren leeg staan. Hierbij wordt ook bekeken of de huidige gebouwen een nieuwe bestemming kunnen krijgen of een eventuele nieuwbouw wenselijk is.
Dat alles moet in samenspraak gebeuren met de bevolking. Zo worden op doorheen het traject dat loopt tot 2022 verschillende activiteiten en inspraakmomenten georganiseerd. Er komt ook een ideeënbus op de site waar iedereen zijn idee kan delen met de projectverantwoordelijken.
Het traject moet ook leiden tot een versterkte grensoverschrijdende samenwerking en een dynamische Westhoekregio en geeft uitvoering aan het Westhoekimpulsplan.

Volksfeest

Om de bevolking meteen te betrekken bij het project gaat het lanceringsevenement gepaard met een volksfeest op de grenssite.

Partons 2.0

Het project Qualicanes sluit aan bij het Interreg V-project Partons 2.0 dat staat voor PARTicipatieve Ontwikkeling van de Streek.
De Provincie West-Vlaanderen en de Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) trekken met dertien andere partners het project. Qualicanes schoot op 1 april 2019 uit de startblokken en loopt tot 31 december 2022. Het lanceringsevenement is een eerste initiatief van het traject dat moet leiden tot een duurzame toekomst van de voormalige grenspost.

Partners

Naast de Provincie West-Vlaanderen en CCFI werken ook Stad Poperinge, Regionaal Landschap Westhoek, Commune de Godewaersvelde, Agence d’Urbanisme et de Développement pays de Saint-Omer intérieure, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM), Saint-omer Flandre Interface d’Enterprises (SOFIE), Syndicat Mixte Flandre et Lys, Services de l’état, Conseil de l’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Nord (CUAE), Syndicat Intercommunal d’Énergie des Communes de Flandre, Département du Nord, Commune de Steenvoorde en Agentschap Wegen & Verkeer mee aan het Qualicanes.

Budget

Het totaalbudget van dit project bedraagt 1.720.641,53 euro, waarvan de helft via het Interreg V-programma door Europa wordt betoelaagd.