Provincie legt nieuw natuurbeheerplan vast voor provinciedomein Wallemote-Wolvenhof (Izegem)

Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof

Het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof is 25 ha groot. Nieuwe elementen in het natuurbeheerplan zijn o.a. een speelbos en een toekomstvisie voor de omgeving van het kasteel Wolvenhof waar een speelplein en fietsstalling wordt voorzien. Het beheerplan beoogt ook een kader voor evenementen. Deze mogen in principe niet belastend zijn voor de buren en de fauna en flora van het domein.

Door de goedkeuring van dit plan krijgt minstens 25% van het provinciedomein een natuur-en rustfunctie, wat belangrijk is voor het natuurlijk evenwicht in dit groendomein.

Procedure
Het natuurbeheerplan werd opgesteld door het studiebureau Greenspot uit Merelbeke. Tijdens de opmaak was er intensief overleg tussen de Provincie, natuurpunt de Buizerd, Stad Izegem en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Er werd ook een publieke consultatie georganiseerd tussen 25 april en 25 mei 2021. Via een folder en de provinciale en stedelijke website konden de geïnteresseerde burgers de voorgestelde maatregelen in het provinciedomein gaan verkennen.

Naast het beheerplan werd een  toegankelijkheidsreglement opgemaakt en reeds goedgekeurd door het Izegemse stadsbestuur.

Na de goedkeuring door de provincieraad en ANB treedt het natuurbeheerplan en het toegankelijkheidsreglement in werking voor 24 jaar en kunnen door de Provincie subsidies aangevraagd worden bij ANB.

Andere provinciedomeinen
Voor de provinciedomeinen Palingbeek, de Gavers, Bulskampveld, Bergelen, Tillegem, Sterrebos, Kemmelberg, Gasthuisbossen, Baliekouter, Fort van Beieren, d’Aertrycke, Raversyde, Zwin-natuurpark en Zeebos bestaat er reeds een goedgekeurd beheerplan. Ook voor de andere provinciedomeinen is het de bedoeling om een natuurbeheerplan op te stellen.