Provincie legt nieuw fietspad aan langs provinciedomein Bergelen (Wevelgem)

shutterstock_2207782.jpg

Het project omvat de aanleg een fietspad met een breedte van 2 meter en een fietsstraat met een breedte van 4 meter, over een traject van 1,2 kilometer langs Bergelen. Deze weg dient ook al toegangsweg tot het gelijknamige provinciedomein.

De werken maken deel uit van een groter project waarbij de gemeente Wevelgem de riolering zal vernieuwen. Door de toegenomen verkeersdrukte willen de gemeente en de provincie ervoor zorgen dat fietsers zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Bergelen is immers ook opgenomen als hoofdroute op de schoolfietsroutekaart.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 1,8 miljoen euro, inclusief btw, waarvan de Provincie 99.870 euro, inclusief btw, bijdraagt. De overige kosten worden gedeeld door de gemeente Wevelgem gedragen.

De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen. De start van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2023. De uitvoeringstermijn bedraagt 150 werkdagen.