Provincie legt fietspad aan langs Egemstraat in Pittem

Image
fietspad

Er komen fietspaden langs beide kanten van de weg. Die zullen elk 2,11 kilometer lang zijn en zullen de centra van Pittem en Egem verbinden. De NV Aquafin trekt het project en zal ook de Egemstraat herinrichten en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel.

Kostprijs en timing

De werken starten in het voorjaar van 2019 en zullen 290 werkdagen duren. De kostprijs voor de werken wordt geraamd op 3.483.141,80 euro, exclusief btw.

De Provincie West-Vlaanderen staat in voor de kosten voor de aanleg van het fietspad, zijnde 1.043.737,65 euro. Daarvoor zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 50 % gevraagd worden in het kader van het Fietsfonds.

Meer info

Kabinet gedeputeerde voor infrastructuur en juridische aangelegenheden, Bart Naeyaert
bart.naeyaert [at] west-vlaanderen.be of 050 40 32 47 

Kabinet gedeputeerde voor mobiliteit, Franky De Block
franky.deblock [at] west-vlaanderen.be of 050 40 73 33