Provincie lanceert nieuw subsidiereglement voor West-Vlaamse kanalen

kanalen subsidies

Ze voorziet hiervoor een bedrag van maximum 150.000 euro per project.  De subsidieaanvragen kunnen 2 maal per jaar worden ingediend. Telkens gedurende de volledige maand december en juni.

Economische functie versterken
Binnen West-Vlaanderen staan talrijke studies en investeringen op de planning voor verschillende kanalen*. De Provincie West-Vlaanderen erkent de groeiende belangstelling voor het versterken van de economische functie van deze waterwegen en de noodzaak om het stimuleren van transport via het water te ondersteunen. Zo worden vele vrachtwagens van het (West-)Vlaamse wegennet gehaald. Vanuit een jarenlange traditie om rond talrijke beleidsdomeinen met vele partners samen te werken, is de Provincie vaak nauw betrokken bij deze opwaarderingsprojecten. Met dit nieuwe reglement wil zij haar steentje bijdragen om deze projecten nog verder te verrijken.

Projecten rond waterwegen
Dit zal gebeuren door het voorzien van subsidies voor concrete investeringen op het terrein die gericht zijn op publieke ruimte, landschap, recreatie, erfgoed, natuur & biodiversiteit, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, … De projecten moeten een duidelijke link hebben met de waterweg en dienen de band tussen de inwoners van de kanaalgemeenten en hun waterweg te herstellen of versterken. De begunstigden zijn lokale besturen of een samenwerking ervan. Voor elke gemeente gelegen langs een van onderstaande kanalen wordt er maximum 150.000 euro voorzien per project. Hiermee wordt tot 50% van de totaalkost van een project gesubsidieerd. 

Regiofonds West-Vlaanderen: investeren voor een duurzame toekomst

Binnen West-Vlaanderen staan talrijke studies en investeringen op de planning voor verschillende kanalen *. De Provincie West-Vlaanderen erkent de groeiende belangstelling voor het versterken van de economische functie van deze waterwegen en de noodzaak om het stimuleren van transport via het water te ondersteunen. Zo worden vele vrachtwagens van het (West-)Vlaamse wegennet gehaald.

Dit project geniet de financiële steun van het Regiofonds met WVI. Het regiofonds wil de transitie naar een duurzaam leefgebied een flinke zet geven, om ervoor te zorgen dat het hier in de toekomst goed wonen, werken en ontspannen is. 

*Kanalen: kanaal Roeselare-Leie, kanaal Bossuit-Kortrijk, Spierekanaal, kanaal Plassendale-Nieuwpoort-Duinkerke, Lokanaal, kanaal Ieper-IJzer, kanaal Oostende-Brugge-Gent (enkel voor gemeenten gelegen op West-Vlaams grondgebied), Boudewijnkanaal.

Meer informatie over het reglement en het aanvraagformulier op www.west-vlaanderen.be/kanalen