Provincie lanceert cataloog voor het vinden van grensoverschrijdende data

Logo Inderreg France - Wallonie - Vlaanderen - TransStat

Eén sleutelwoord volstaat voor het vinden van gegegevens die op gemeenteniveau vergelijkbaar zijn tussen de buurlanden: TransStat.

Inzicht in de grensdynamieken is noodzakelijk om te komen tot een gerichter grensoverschrijdend beleid. Heel wat projecten willen daarom starten met het in kaart brengen van de context waarbinnen het project zich afspeelt.

TransStat
Om aan deze vraag tegemoet te komen, worden vanaf nu onder de noemer TransStat grensoverschrijdende datasets ontsloten. In plaats van een nieuw platform te creëren, worden de grensoverschrijdende statistieken via 2 bestaande metadataservices ontsloten, geo.be (BE) en geo2france.fr (FR). De bundeling van deze gegevens geeft een overzicht van de grensoverschrijdende vergelijkbare data, de vindplaats van deze data en alle bijhorende informatie om deze gegevens juist te interpreteren.

De cataloog werd opgemaakt in het kader van Interreg V- France-Wallonie-Vlaanderen.

Vrij toegankelijk
Beide metatadataservices, geo.be en geo2France, zijn voor iedereen vrij toegankelijk en bestemd voor diverse soorten gebruikers. Overheden, bedrijven, en in het bijzonder zij die een grensoverschrijdend project willen opzetten langsheen de Frans-Belgische grens, kunnen gratis en op eenvoudige wijze statistieken terugvinden die het label “grensoverschrijdend-proof” toekend kregen. De statistieken opgenomen in de cataloog zijn door de werkgroep van TransStat gescreend en in die mate aangepast zodat ze grensoverschrijdend vergelijkbaar zijn. Elke indicator opgenomen in de cataloog kan dus in volle vertrouwen door de gebruiker grensoverschrijdend gebruikt worden.

Een tweede punt waarop TransStat een verschil maakt, is het feit dat de gepubliceerde data gemeentelijke statistieken zijn, dit in tegenstelling tot Eurostat, waar data veelal beperkt is tot het arrondissementsniveau.

Daarnaast creeërt de werkgroep van TransStat eigen beschrijvende fiches voor een goed begrip en gebruik van de statistieken, zonder uren studiewerk door de gebruiker.   

De opgenomen datasets zijn voorlopig beperkt tot sociaaleconomische thema’s en bodembezetting. Naargelang de noden en mogelijkheden zullen in de toekomst thema’s toegevoegd worden.

De toekomst voor grensoverschrijdende data
Op 31 maart 2022 loopt het project binnen het kader van de Interreg-financiering ten einde. Gedurende de afgelopen 2 jaar werkten de partners aan een duurzamen werkwijze voor het beheer en verder uitbouwen van de cataloog. Een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de betrokken partners bekrachtigt dit en moet het voortbestaan van de cataloog via de metadatservices voor minstens de komende 3 jaar garanderen.

In het nieuwe Interreg VI-programma wordt ontsluiten van grensoverschrijdende data als speerpunt naar voor geschoven. Ook hier zullen  de realisaties van Transstat niet onopgemerkt  blijven.     

Webinar
De metadatservices, de indicatoren en de andere projectrealisaties van het project TransStat worden op 08 maart om 10.30 uur via een webinar voorgesteld.

Inschrijven kan via de webiste van TransStat

De vijf hoofdpartners van het project zijn: de Provincie West-Vlaanderen (Vlaanderen), l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP, Wallonie), l' Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS, Wallonie), le Département du Nord (France) et la Région des Hauts-de-France (France). Voor de uitvoering van het project krijgen de partners steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bijkomende partners zijn: l’ Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

[https://www.transstat.eu]