Provincie kiest tracé voor omleidingsweg rond Anzegem

Image
Tracé omleidingsweg Anzegem

Die moet het dorpscentrum van Anzegem, Tiegem, Ingooigem en Vichte ontlasten van zwaar verkeer.
Er waren acht tracé-varianten. Het tracé dat uiteindelijk gekozen werd, is een combinatie van ‘tracé Noord B’ en ‘tracé 3’. Het ligt ten westen van de Lange Winterstraat en loopt via een brug over de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde, waarna het de spoorlijn volgt en vervolgens afbuigt richting de Bevrijdingslaan. Zo wordt de spoorwegovergang aan het station in Anzegem vermeden.

Nu de tracékeuze bekend is, kan er een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgestart worden die de ruimte voor de realisatie van een omleidingsweg voorziet. De voorlopige vaststelling van het PRUP en het openbaar onderzoek zijn voorzien voor eind 2019.

Combinatie van ‘tracé Noord B’ en ‘tracé 3’ is beste optie

De combinatie van ‘tracé Noord B’ en ‘tracé 3’ kwam na verschillende studies als beste oplossing uit de bus. De omleidingsweg moet zowel voor de N36 als voor de doortocht door Anzegem centrum een aantrekkelijk alternatief vormen omdat de spoorwegovergang aan het station van Anzegem vermeden wordt.
Zo zou de kern van Anzegem en de kernen langs de N36 (Vichte, Tiegem en Ingooigem) maximaal ontlast worden van doorgaand (vracht)verkeer.
Daarnaast wordt bij dit tracé de impact op landbouw, landschap, natuur en waterbeheersing zoveel mogelijk beperkt, omdat het zo dicht als mogelijk bij de bestaande spoorweginfrastructuur en bebouwing wordt ingepland.

Er was geen enkele andere combinatie van tracés die op beide vlakken beter werd beoordeeld.

Met verschillende zaken rekening houden bij de opmaak van het PRUP

Om de impact van de omleidingsweg op de leefomgeving te beperken, zal er bij de opmaak van het PRUP maximaal rekening gehouden worden met de rechtzekerheid en de vlotte bereikbaarheid van de landbouwbedrijven en andere aangelanden, alsook met de verkeersveiligheid en het vermijden van geluidsoverlast en wateroverlast.

Begin 2019 zal de Provincie overleg starten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om het verlies aan landbouwgrond te compenseren, zonder de start van de werken af te wachten.

Daarnaast zal de Provincie begin 2019 ook gesprekken aangaan met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de lopende projecten, zoals de herinrichting van de N382 ter hoogte van de Grote Leiestraat en de Bevrijdingslaan, maximaal op het dossier van de omleidingsweg af te stemmen zodat de verkeersveiligheid in en rond Kaster gegarandeerd wordt.

www.west-vlaanderen.be/rup-omleidingsweg-anzegem

Meer info

kabinet gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Franky De Block
[email protected] of 050 40 73 33