Provincie investeert in veilige fietsverbinding Leisele-Izenberge

Image
Gezin fietst

De Izenbergestraat verbindt de dorpskernen van Leisele en Izenberge. Er wordt geopteerd voor vrij liggende enkelrichtingsfietspaden in asfalt met een breedte van 1,75 meter. Ter hoogte van kruispunten waar er interactie is met gemotoriseerd verkeer en de fietser voorrang heeft, wordt het fietspad gemarkeerd met verf. Het fietspad is 1,9 kilometer lang en wordt aangelegd met steenslagfundering.

Met deze inrichting wil de Provincie bijdragen aan een veilig fietsverkeer tussen de dorpscentra, zeker gezien het vele recreatieve verkeer in het waardevolle open natuurlandschap door de Polders. De verbinding gaat deel uitmaken van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Bovendien zorgt het traject voor de fietsontsluiting met de gewestelijke N8-weg en de openbaar vervoerhaltes, wat het duurzame woon-werkverkeer moet stimuleren.

De uitvoeringstermijn bedraagt 120 werkdagen. De uitvoering van de werken is gepland vanaf het voorjaar van 2020. De Provincie West-Vlaanderen kent een subsidie toe van 20 procent, goed voor een bedrag van 135.726,37 euro excl. BTW. De rest wordt gedragen door het ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers.