Provincie investeert in nieuwe fietspaden langs Bergstraat en Knokstraat in Aalbeke (Kortrijk)

shutterstock_1885496.tif

Het gaat om de aanleg van enkelrichtingsfietspaden over een van ongeveer 550 meter. De aanleg van de fietspaden kadert in een groter project waarbij de Stad Kortrijk een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek laat aanleggen in de Bergstraat en de Knokstraat. Op deze manier moet de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen. Het traject vormt immers de verbinding tussen de dorpskernen ten zuiden van Kortrijk.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 2 miljoen euro, inclusief btw, waarvan 378.437,91 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen voor de aanleg van de fietsvoorzieningen. De Provincie krijgt voor haar aandeel voor de helft subsidies via het Vlaams Fietsfonds.