Provincie huldigt vernieuwde Vrijbosroute in (Staden)

Fietsen langs de Vrijbosroute in Staden

Hiermee is de tweede fase van de vernieuwing van de ‘groene as’ Vrijbosroute afgewerkt. De werken gingen door op het grondgebied van Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Hooglede en Staden.

De Vrijbosroute loopt over 20 km van Ieper tot Langemark-Poelkapelle en is ook bekend als fietssnelweg F351. In juli vorig jaar werd in een eerste fase al een nieuw dubbelrichtingsfietspad aangelegd over een lengte van 8 km tussen Ieper en Langemark-Poelkapelle.

Uitgevoerde werken
Bij deze herinrichtingswerken werden de oorspronkelijke bermen opnieuw hersteld en werden de kruisingen met de dwarsende wegen aangepakt. Ze kregen de huisstijl van de groene assen met onder meer de herkenbare rood-witte mijlpalen. Die laten toe om de oversteken beter te accentueren en veiliger te maken. In totaal gaat het om zeventien kruispunten tussen Kortemark en Langemark-Poelkapelle. Over een tiental kilometer kreeg de as ook een nieuwe toplaag.

In het centrum van Staden werd verder nog een ontbrekend stuk aangelegd in halfverharding. Het kruispunt met de Diksmuidesteenweg werd heringericht in functie van de verkeersveiligheid. Een nieuwe middenberm zorgt ervoor dat fietsers veilig de doorsteek kunnen maken richting het E. Dermautpark. Aansluitend nam Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt met de Diksmuidestraat onder handen. De gemeente Langemark – Poelkapelle liet het kruispunt met de Stadensteenweg opfrissen.   

Op verschillende plaatsen langs het traject werden ook nieuwe zit- en picknickbanken voorzien als rustplaats. Tijdens de werken vond er een archeologisch onderzoek plaats. Naast diverse munitie werden ook 3 Duitse soldaten uit WO I geïdentificeerd.

Timing en kosten
De Provincie investeerde voor de werken 642.560,26 euro, excl. Btw. De werken namen 150 werkdagen in beslag.

Natuur
De groene assen zijn niet alleen recreatieve verbindingen, het zijn ook waardevolle ecologische corridors die versnipperde stukken natuur in ons landschap verbinden.

De Provincie zet dan ook volop in op de versterking van de natuurwaarde van deze beddingen en bermen. Zo worden er komende winter 427 nieuwe bomen geplant, met respect voor de omgeving en de naburige landbouwpercelen.

Groene assen
De Vrijbosroute is een van de 9 groene assen: voormalige spoorwegbeddingen, ingericht als ecologisch waardevolle recreatieve verbindingen. De Vrijbosroute loopt over 20 km van Ieper tot Langemark-Poelkapelle en is ook bekend als fietssnelweg F351. Als rechtstreekse, rechtlijnige verbinding tussen Ieper en Kortemark is deze volledige route opgenomen in het netwerk van de fietssnelwegen als F351. Heel wat woonkernen en bedrijventerreinen liggen verspreid langs deze fietssnelweg. Die vormt een belangrijke as door de streek waardoor fietsers vlot en veilig kunnen fietsen naar hun bestemming.

De meeste van de 9 groene assen werden al heringericht. Later volgen nog de Abdijenroute tussen Brugge en Maldegem, Frontzate tussen Diksmuide en Nieuwpoort en Vloethemveldzate in Zedelgem.

Voor de Vrijbosroute werkt de provincie ook nog aan de voorbereiding van een volgende fase om de verbinding te maken met het station van Ieper.