Provincie huldigt vernieuwde inkomzone Streekhuis Westhoek (Diksmuide) in

Deze vernieuwing kadert in de opwaardering van het provinciaal park Esenkasteel in Diksmuide. Het gaat om de vernieuwing van de huidige inrit, de parking en de wandelpaden voor het kasteel.

Parking
De parking werd opgedeeld in 2 delen. De ene helft is aangelegd in kasseien en kunststof grastegel. Deze combinatie van kasseien en kunststof gazontegels voor dit drukste parkeergedeelte zorgen voor een goede afwatering naar het lager gelegen gebied naast de parking.
De andere helft van de parking zal dienst doen als overloopparking en is aangelegd in steenslaggazon.

Inrit en paden
De wegen waar voertuigen mogen rijden, werden volledig opengebroken en vervangen door een tweesporenpad in kasseien.
Voor de ingang van het kasteel is een zone in gebakken straatstenen aangelegd. Zo vormt dit een geheel met de reeds aangelegde stroken en terrassen rond het kasteel.
De wandelpaden kregen een nieuwe dolomietverharding.

In een laatste fase wordt ook nog de verlichting aangepakt. Verlichtingselementen worden waar nodig verwijderd, hersteld of vernieuwd. 

Kostprijs en duur van de werken
De kostprijs van de werken worden geraamd op 276.867,69 euro, inclusief btw. De werken namen 35 werkdagen in beslag.