Provincie huldigt nieuwe inkomzone Fort van Beieren (Brugge) in

De huidige inkom van het domein ter hoogte van de Gemeneweidestraat werd volledig onder handen genomen.

Nieuw onthaalpunt
De blikvanger aan de inkomzone is de witte luifel die dient als nieuw onthaalpunt. In de ommuurde tuin zorgt een stijlvolle houten zitbank over de volledige lengte van de muur voor een mooi rustpunt. Picknickbanken en fietsbeugels verhogen het comfort voor de bezoeker.

Er is ook een ruimte voorzien voor de aanleg van een natuurspeelzone. Enkele natuurlijke spelprikkels zullen volgend jaar gerealiseerd worden op de weide achter de nieuwe luifel.

De uitgevoerde werken
Daarnaast kreeg de Kasteeldreef een nieuwe verharding in kasseien. Markeringen in cortenstaal op de paden geven de contouren aan van het verdwenen kasteel ‘Fort de Bavière’. Nieuwe wandelpaden werden op het domein aangelegd in waterdoorlatende porfiersteenslag, inclusief brugconstructies en vlonderpaden.

Het fietspad is heraangelegd en heeft nu ook een betere aansluiting met de Kasteeldreef. Ter hoogte van de Fortstraat kreeg de dienstingang een tweesporenpad in kasseien.

De werken zijn gestart in oktober 2020 en duurden tot juni 2021. De Provincie investeerde voor de vernieuwde inkomzone 426 367,27 euro, exclusief btw.

Uitbreiding Fort van Beieren
De Provincie blijft verder investeren in de provinciedomeinen.
Op de provincieraad van 24 juni werd beslist om over te gaan tot de aankoop van 12 ha nieuwe percelen ten noorden van het huidige provinciedomein. Er komen nieuwe zachte recreatieve verbindingen met wandel-, ruiter- en fietspaden die aansluiten op de bestaande netwerken. Er kan ook een bijkomende verbindingsweg aangelegd worden tussen de beide provinciedomeinen Fort van Beieren en Damse Vaart. De Provincie voorziet hiervoor een budget van 1,3 miljoen euro.

Provinciedomein Fort van Beieren
In 1998 kocht de Provincie het Fort van Beieren, een domein van toen ruim 26 ha tussen de dorpskern van Koolkerke en de Damse Vaart in Brugge. Het domein bestaat uit een aarden fort met binnen- en buitengracht en maakt deel uit van Staats-Spaanse Linies. In 2018 kocht de Provincie gronden aan zodat het domein uitgebreid werd tot ruim 52 ha. Met de nieuwe aankoop komt de totale oppervlakte van dit provinciedomein op 64 ha.