Provincie huldigt nieuw fietspad in langs Pittemstraat in Meulebeke

Fietspad Meulebeke

Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente Meulebeke en Aquafin. Fietsers kunnen zo voortaan veilig en comfortabel fietsen tussen Egem, Pittem en Meulebeke. 
De Pittemstraat maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk voor dagelijkse fietsverplaatsingen.

Uitgevoerde werken
Het nieuwe fietspad is 2,2 kilometer lang en bestaat uit verhoogde enkelzijde fietspaden en een dubbelrichtingsfietspad in beton. Er is een veilige oversteek voorzien tussen beide fietspaden. Aquafin legde ook een gescheiden rioleringsstelsel aan, waarbij het wegdek vernieuwd werd. De Pittemstraat kreeg enkele snelheidsremmende maatregelen, zoals asverschuivingen. 

Veilig fietsen
In 2018 legde Provincie West-Vlaanderen al een fietspad aan in de Meulebekestraat in Pittem dat direct aansluit op dit nieuwe fietspad. In 2021 legde de Provincie een fietspad aan in de Egemstraat, ook in Pittem. Zo is er voortaan een fietsveilige verbinding tussen Pittem, Egem en Meulebeke. 

Kostprijs
De kostprijs van de werken bedraagt 4,2 miljoen euro, inclusief btw. Het aandeel van de Provincie bedraagt 1,1 miljoen euro. Er werd een toelage van 50 % gevraagd aan het Vlaamse gewest via het Fietsfonds. De overige kosten worden gedeeld door de gemeente Meulebeke (1,9 miljoen euro), Aquafin (468.333,81 euro) en Lokaal Pact (680.430,86 euro).