Provincie huldigt eerste deel vernieuwde Vrijbosroute (Ieper) in

Er ligt nu een nieuw dubbelrichtingsfietspad over een lengte van 8 km tussen Ieper en Langemark-Poelkapelle. De Vrijbosroute is een ‘groene as’, een voormalige spoorwegbedding en maakt eveneens deel uit van het netwerk van de fietssnelwegen, als F351.

Vernieuwing Vrijbosroute
Het dubbelrichtingsfietspad werd aangelegd tussen de Noordhofweg in Ieper en de Hoyaardstraat in Langemark-Poelkapelle. De brug over de Martjesvaart in Langemark werd gerenoveerd en er kwam een nieuwe brug over het Ieperleekanaal in Boezinge. Het nieuwe fietspad tussen de Noordhofweg en het Ieperleekanaal is 2,7 m breed en is aangelegd in ternair zand. Het gedeelte Ieperleekanaal-Hooyaardstraat kreeg een asfaltlaag en is 2,5 m breed.

De werken zijn gestart op 4 mei 2020 en hebben 215 dagen geduurd. De gegunde kostprijs bedroeg 2,41 miljoen euro. De Provincie West-Vlaanderen heeft alle kosten en werken op zich genomen.

De kruispunten zijn ingericht volgens de huisstijl van de provinciale ‘groene assen’, met daarbij de plaatsing van de herkenbare rood-witte mijlpalen.

Groter geheel
Het nieuwe fietspad maakt onderdeel uit van de vernieuwingswerken aan de Vrijbosroute. De route is 20 km lang en loopt van de Noordhofweg in Ieper tot in Kortemark.

De vernieuwingswerken aan de Vrijbosroute zullen in verschillende fasen gebeuren. In het najaar gaat de tweede fase van start en wordt het traject van Langemark naar Kortemark aangepakt.

Negen voormalige spoorwegbeddingen
De Provincie werkt aan de herinrichting van voormalige spoorwegbeddingen tot ‘groene assen’, ecologisch waardevolle fiets- en wandelpaden die het West-Vlaamse platteland ontsluiten voor fietsers en voetgangers. Op vandaag beschikt de Provincie over 9 ‘groene assen’. De meeste hiervan werden al heringericht. Later volgen nog de Abdijenroute tussen Brugge en Maldegem, Frontzate tussen Diksmuide en Nieuwpoort en Vloethemveldzate in Zedelgem.

Functionele en ecologische fietsverbinding
De ‘groene assen’ vormen een natuurwaarde op zich. Als corridors verbinden ze stukjes groen zodat dieren, maar ook planten zich hierlangs kunnen bewegen. Dankzij een ecologisch beheer wordt deze functie versterkt. Deze groene trajecten bieden zo een aangename omgeving voor zachte recreatie, zoals wandelen, joggen en fietsen.

Dankzij het lineaire karakter vormen de ‘groene assen’ ook vlotte en veilige verbindingswegen voor functionele verplaatsingen: woonkernen, scholen en bedrijven liggen verspreid langs deze routes. De Vrijbosroute vormt een rechtstreekse, rechtlijnige verbinding tussen Ieper en Langemark-Poelkapelle. Daarom is de volledige route opgenomen in het netwerk van de fietssnelwegen als F351.

[www.west-vlaanderen.be/fietssnelwegen]