Provincie geeft kruispunten groene as Frontzate nieuwe inrichting

Nieuwpoort in 2019 - Frontzate - fietspad

Deze as vormt een fietsverbinding tussen Diksmuide en Nieuwpoort en volgt de voormalige spoorwegverbinding ‘Spoorlijn 74’. Het volledige traject is 13,3 km lang.

Geplande werken
Het project omvat de herinrichting van de kruispunten, het plaatsen van een welkomstmuur aan het begin en einde van het fietspad, het aanpassen van de verhardingen, vellen en het opnieuw aanplanten van een boom. De kruispunten zullen in de gekende huisstijl van de provinciale groene assen ingericht worden.

Kostprijs & termijn
De werken worden geraamd op 372.624 euro, inclusief btw, en zullen in de loop van 2023 uitgevoerd worden.

Negen voormalige spoorwegbeddingen
De werken kaderden in het provinciaal beleid met betrekking tot de herinrichting van voormalige spoorwegbeddingen tot ‘groene assen’, veilige en comfortabele routes die het West-Vlaamse platteland ontsluiten voor onder andere fietsers en wandelaars. Op vandaag beschikt de Provincie over 9 groene assen. De meeste hiervan werden al heringericht.