Provincie en Westtoer schenken 110.000 euro voor getroffen gebieden overstromingen en voorzien kampeerplaatsen voor jeugdkampen

shutterstock_12097804.tif

De Provincie stelt ook kampplaatsen open voor jeugdkampen die naar een nieuwe locatie op zoek zijn. Dat werd beslist in de zitting van de deputatie op donderdag 22 juli.

Financiële steun
Vanuit de Provincie West-Vlaanderen komt er 100.000 euro financiële steun aan de getroffen gebieden via de solidariteitsactie van het Rode Kruis Vlaanderen ‘helpen helpt’.

Het provinciebedrijf Westtoer schenkt vanuit de promotiepool Kust een solidariteitsbijdrage van 10.000 euro. Deze bijdrage zal overgemaakt worden aan de Fédération touristique du Luxembourg belge. Op deze manier toont ook de Belgische kust zich solidair met de Ardennen.

Plaats voor jeugdkampen
De Provincie West-Vlaanderen stelt ook kampeerplaatsen ter beschikking voor jeugdbewegingen die op zoek zijn naar een alternatieve locatie voor hun jeugdkamp. Dat gebeurt onder andere door het opschalen naar de maximale capaciteit van de bestaande kampeerweides in de provinciedomeinen Bulskampveld (Beernem), Tillegembos (Brugge), Palingbeek (Ieper) en Ijzerboomgaard (Diksmuide).

Ook worden er drie bijkomende sites opengesteld; Provinciedomein Raversyde (Oostende), provinciedomein Zeebos (Blankenberge) en het domein van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) Kortrijk.

Aanvragen voor jeugdkampen verlopen via [email protected]. Er is ook een overzicht van de beschikbare kampeerplaatsen op www.west-vlaanderen.be/domeinen.

Een overzicht van de opengestelde kampeerplaatsen is hier te vinden.