Provincie en stad Brugge werken verder samen rond stadsnabije landbouw in Brugge, maar verleggen de horizon

Fort van Beieren

Het project werd in april 2021 aangekondigd en zou aanvankelijk in hoofdzaak gerealiseerd worden op een perceel langs de Fortbekeweg. Die piste wordt nu verlaten.

Inspraak en protest
De Provincie en Stad Brugge organiseerden een inspraakronde voor de buurtbewoners in juni 2021. Appreciaties, suggesties, knelpunten en bedenkingen werden gedeeld. Tijdens de zomerperiode werd dit verwerkt.

Het plan werd op basis van de bezwaren bijgestuurd en opnieuw besproken met de buurtbewoners van de Fortbekeweg. Ondanks de voorgestelde aanpassingen bleven de bezwaren aanwezig.

De rendabiliteit van het landbouwbedrijf en dus het succes van dit project hangt af van de gedragenheid van de gemeenschap en de betrokkenheid van de buurt. Gezien deze hier niet aanwezig zijn, besloten beide besturen om het scenario met het hoofdperceel aan de Fortbekeweg te verlaten.

Verleggen van de horizon
Zowel de Provincie als Stad Brugge willen nog steeds stadsnabije voedselprojecten realiseren  samen met de buurt en burgers,  en verleggen hun horizon. Zowel binnen als buiten het provinciaal domein Fort van Beieren, dus ook in de brede rand van Brugge, wordt gezocht naar velden en buurten met gedragen potentieel.

Stadsnabije landbouw
Via deze win-win samenwerking wil de Stad Brugge werken aan de uitvoering van hun voedselstrategie en wil de Provincie inzetten op het uitbouwen van het maatschappelijk belang van haar provinciedomeinen. Voedselprojecten nabij de stad dienen vele doelen. Ze geven kansen aan starters in de landbouw, ze verbinden boer en burger, en hebben een meerwaarde voor de gemeenschap. Buurtbewoners en deelnemers worden betrokken bij het reilen en zeilen van het landbouwbedrijf en nemen verantwoordelijkheden zoals zelfpluk op.

De inspiratie voor het ‘Community Supported Agriculture’ (CSA) voedselproject in het Fort van Beieren kwam uit succesvolle voorbeelden, ‘het Polderveld’ in Knokke-Heist of ‘de Moeiakker’ in Eeklo.