Provincie en stad Brugge werken samen rond stadsnabije landbouw in provinciedomein Fort van Beieren (Brugge)

Fort van Beieren

De Provincie en de Stad maakten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst op en keurden dit respectievelijk in de deputatiezitting van donderdag 1 april en in het college van vrijdag 2 april goed.

Stadsnabije landbouw
De inspiratie voor het project komt uit reeds bestaande ‘Community Supported Agriculture-projecten’ (CSA-projecten), bijvoorbeeld ‘het Polderveld’ in Knokke-Heist of ‘de Moeiakker’ in Eeklo.

Het is een vorm van landbouw die gedragen wordt door een gemeenschap. Deelnemers worden bij het reilen en zeilen van het landbouwbedrijf betrokken en nemen verantwoordelijkheden op, zoals zelf plukken enz. Door bij een dergelijk project in te zetten op de betrokkenheid van een gemeenschap, leren buurtbewoners de meerwaarde van de boer kennen en het verhaal van Korte Keten.

Duurzame landbouw en voeding
De Provincie wil met het project verder invulling geven aan de ontwikkeling van het provinciedomein en er het verhaal van Korte Keten aan koppelen. Door deze vorm van stadsnabije landbouw te organiseren, worden ook kansen gegeven aan starters in de landbouw.

De Stad Brugge kan via het nieuwe project haar duurzame Brugse voedselstrategie verder vorm geven. Deze werkt rond zes thema’s: korte keten, stadslandbouw, stadstuinieren, voedselverlies, Fair Trade en educatie.

Timing project
De effectieve start van het project is voorzien voor het voorjaar van 2022.

In een eerste fase, die gepland is voor de zomer van 2021, organiseren de overheden een inspraakronde voor de buurtbewoners. Daar worden de ambities voor het provinciedomein besproken. In een tweede fase, na de zomer, wordt een open oproep voor de invulling van de aangeboden grond en de voorzieningen georganiseerd.

Vooraf werd een voorbereidend haalbaarheidstraject uitgevoerd met onder andere De Landgenoten, Let Us, CSA-netwerk, Inagro, ILVO, de Oostkustpolder, de Brugse Werkgroep Stadslandbouw en het Brugs Foodlab.

Historiek van het domein
In 1998 kocht de Provincie Fort van Beieren. Het domein, gelegen tussen de dorpskern van Koolkerke en de Damse Vaart in Brugge, was toen ruim 26 ha.

In 2015 werd een beheerplan opgemaakt en goedgekeurd. Daarin werd reeds de mogelijkheid opgenomen voor de uitwerking van een samentuin en/of CSA-project. In 2018 kocht de Provincie nieuwe gronden aan en kon zo de grootte van het domein verdubbelen tot ruim 52 ha.