Provincie deelt gratis ‘klimaatbomen’ uit aan inwoners

Bomen - Paardenkastanje

Dat gebeurt in samenwerking met Stadlandschap Leie & Schelde en Stadlandschap West-Vlaamse hart. De campagne kadert in een groter PDPO-project (‘bomen plannen/behereen/planten’) waarbij de Provincie gemeenten en steden ondersteunt in het beheer van bomen op het gemeentelijk patrimonium.

Boom zoekt Tuin – Klimaatbomen
In zes steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen en Midden-West-Vlaanderen (Zwevegem, Menen, Anzegem, Lichtervelde, Tielt en Wielsbeke) werden infosessies ‘Boom zoekt Tuin – Klimaatbomen’ georganiseerd voor de inwoners.

Op deze gratis infosessies kregen inwoners informatie over het belang en nut van bomen, tips over de aanplanting en het beheer en maken ze kennis met het aanbod van 15 soorten. Een boom poot je namelijk niet neer in eender welke tuin. Afhankelijk van de grootte, bodemtype en andere factoren is het belangrijk om een soort te kiezen die in de tuin past. Na afloop konden ze dan ter plekke een gratis boom bestellen uit de lijst van 15. De infosessies werden door 322 inwoners bijgewoond. Dat resulteerde in 274 bestelde ‘klimaatbomen’.  

De aangeboden bomen zijn streekeigen soorten, wat ervoor zorgt dat ze naast hun klimaateffecten (schaduw, verkoeling, CO² captatie, …) ook een flinke boost betekenen voor de lokale biodiversiteit.

De populairste bomen per regio zijn:

  • Top 3 Leie – Schelde:
   • 1: Krenteboompje
   • 2: Veldesdoorn
   • 3: Boskers/Zoete Kers
  • Top 3 West-Vlaamse Hart:
   • 1: Krenteboompje
   • 2: Okkernoot
   • 3: Boskers

PDPO-project
Met behulp van Europese subsidies (PDPO) werd een project opgestart voor drie jaar. Binnen dat project krijgt een aantal gemeenten (12 in totaal, waarvan zes in de regio van de stadlandschappen) in West-Vlaanderen een mooie service rond bomen: een volledige inventaris van hun eigen bomenpatrimonium, een beheerplan voor al zijn bomen en een ‘kansenkaart’ die toont waar die gemeenten nog haalbare plaatsen hebben voor nieuwe bomen op hun eigen gronden. Drie medewerkers (onze ‘bomenplanners’) worden hiervoor ingeschakeld.

In alle deelnemende gemeenten zorgt het project ook voor een flink pak nieuwe bomen. Landbouwers uit de deelnemende gemeenten konden via het project ‘Airkoe’ weidebomen bestellen, goed voor bijna 400 nieuwe bomen. De ‘Boom zoekt tuin – klimaatbomen’ campagne kon in totaal zo’n 600 bomen aan de man brengen, waarvan 274 in de regio’s van de stadlandschappen. Via beplantingen op het domein van de gemeenten zelf zullen ook nog eens zo’n 800 bomen de grond ingaan. De Provincie zet straks, omwille van de grote vraag, het aanbod van deze service richting gemeenten open voor een set nieuwe gemeenten.

Toekomst
Na afloop van het project krijgt elke regio zijn eigen bomenplanner. Zo wil de Provincie nu alle West-Vlaamse gemeenten de kans geven om hun bomenpatrimonium uit te breiden en juist te beheren. Deze dienstverlening wordt structureel verankerd in de werking van de regionale landschappen en stadlandschappen in West-Vlaanderen. De Provincie voorziet daartoe in de helft van de loonkost van de bomenplanners. De overige helft wordt gedragen door de gemeenten die straks van de diensten van de bomenplanner gebruik wensen te maken.