Provincie brengt inspiratiegids ‘Wat met water’ uit

De gids staat vol toelichtingen van waterexperts en voorbeelden van lokale en mondiale waterprojecten. De gids spitst zich toe op lokale besturen, maar kan ook nuttig zijn voor iedereen die begaan is met water en klimaat.

De inspiratiegids
De publicatie is het resultaat van een driedaagse inspiratiereeks rond waterproblematiek in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze vonden in september 2021 plaats op drie locaties: het provinciaal onderzoekscentrum Inagro in Beitem (Roeselare), het Provinciedomein De Gavers in Harelbeke, en het Vlaams Instituut voor de Zee in Oostende. Tijdens deze sessies stond de relatie tussen water en landbouw, innovatie en waterbeschikbaarheid centraal.

De Provincie ontwikkelde posters met 28 inspirerende voorbeelden van lokale overheden, scholen, bedrijven en organisaties, zowel in eigen provincie als aan de andere kant van de wereld. Via deze inspiratiegids krijgen deze posters vol innovatieve ideeën om water optimaal te gebruiken een tweede leven.

De projecten zijn rond vier thema’s opgebouwd; waterbeheer – beleid en tools, waterbeheer – good practices, sensibiliseren en innoveren. Daarnaast geven ook vier waterexperten duiding bij de waterproblematiek  en stellen meerdere oplossingen voor.

Mondiale solidariteit
De Provincie kijkt ook over de grens naar de buurregio’s, maar ook naar de andere kant van de wereld. Gelijktijdig met de waterreeks vierde de Provincie 50 jaar initiatieven met het Zuiden, de provinciale ontwikkelingssamenwerking. Naast onderwijs en landbouw, nemen waterprojecten daar een belangrijke plaats in.

De inspiratiegids ‘Wat met Water’ is gratis te verkrijgen via de webshop van de Provincie of online te raadplegen via www.kenniswest.be/publicatie/inspiratiegids-wat-met-water/170324.

[webshop.west-vlaanderen.be]