Provincie begint aan eerste jaar meerjarenplanning 2020-2025

Image

De provincieraad buigt zich de komende weken over de nieuwe meerjarenplanning en het budget voor het komende werkjaar 2020. De nieuwe beleidsdoelstellingen zijn geïnspireerd door de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG’s. Het beleid voor de periode 2020-2025 wordt vooral een praktisch beleid, een beleid op maat van de vragen en problemen die zich in West-Vlaanderen stellen: investeringen in fietsinfrastructuur, economie, veiligheid, waterbeheersingswerken en landbouw.

Exploitatie-uitgaven en –inkomsten

Tijdens de periode 2020-2025 bedraagt het exploitatiebudget 918.309.111,37 euro. Specifiek voor 2020 bedraagt dat budget 147.076.175,66 euro.

Investeringen

De deputatie maakt met dit meerjarenplan de resolute keuze om voluit te gaan voor een investeringslegislatuur. De komende vijf jaar gaat de Provincie West-Vlaanderen 246.354.426,66 euro investeren, waarvan 53,15 miljoen euro in het volgende werkjaar.

De belangrijkste investeringen aan het eigen patrimonium zijn de uitbreiding van de fietsnetwerken en –snelwegen en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden.

De bouw van de dakserre Agrotopia in Roeselare en de inrichting van het Provinciaal Hof vallen op bij de investeringstoelagen, evenals de investeringsenveloppes voor de agentschappen.

Provinciale belastingen

In 2020 worden de provinciebelastingen niet verhoogd, enkel geïndexeerd.

De sociale correctie in de algemene provinciebelasting wordt uitgebreid. Voortaan heeft elk gezin, waarvan minstens 1 persoon geniet van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, recht op het verminderd tarief.

In de provinciebelasting op bedrijven wordt een vrijstelling voorzien voor student-zelfstandigen, dit om jongeren zoveel als mogelijk aan te moedigen om te proeven van het ondernemerschap tijdens hun studies.

Algemene provinciebelasting: 42 euro voor een gezin en 23 euro voor een alleenstaande. Voor alleenstaanden met een verhoogde tegemoetkoming en gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming verandert er niets. Het bedrag blijft respectievelijk 18 en 33 euro. Leefloners worden vrijgesteld.

Provinciebelastingen op bedrijven: basistarief wordt opgetrokken tot 109 euro (tot 1.000m²). Vanaf 1.001 m² tot 10.000 m² komt er 17 cent+m² bij. Dat bedrag is ongewijzigd, net zoals de 15 cent voor bedrijven vanaf 10.001 en 500.000m². Bedrijven boven de 500.000m² zijn vrijgesteld.

De Provinciebelasting op tweede verblijven: 126 euro per tweede verblijf (+2 euro ten opzichte van 2019).

Onroerende voorheffing wordt in 2020 gehouden op 186,22 opcentiemen.

Bekijk de blikvangers van de meerjarenplanning 2020-2025.