Provinciaal reglement voor ondersteuning bezoeken herinneringsplaatsen WOI in West-Vlaanderen verlengd

Begraafplaats Tyne Cot cemetery

Dat besliste de provincieraad van West-Vlaanderen op donderdag 24 januari. Hiermee wil ze de onderwijsinstellingen, jeugdwerk- en opvanginitiatieven en verenigingen waar armen het woord nemen de kans geven om ook in 2019 een subsidie aan te vragen voor een bezoek aan één van de WOI-herinneringsplaatsen.

Bedrag van de subsidie

Organisaties die een dergelijke site bezoeken vóór 31 december 2019 kunnen tot 50 % van hun vervoers- (openbaar vervoer of gehuurde fiets of bus), gids-, toegangs- of deelnamekost terugvorderen en tot 20 % van de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams jeugdverblijfscentrum.

Het aanvraagformulier en het volledige reglement kunnen via de website www.west-vlaanderen.be/subsidies gedownload worden.

Herinneringsplaatsen WOI in West-Vlaanderen

Met herinneringsplaatsen in het kader van de Eerste Wereldoorlog worden bedoeld: sites, musea, steden, monumenten, bezoekerscentra, tentoonstellingen enz. die aandacht aan het oorlogsverleden besteden. Onder andere in de brochure ‘Ontdek WOI met je klas’ (te bestellen via webshop van de Provincie) en op de website www.wegwijzerwoi.be is een overzicht terug te vinden.

Doel van het reglement

Met het reglement wil de Provincie extra inzetten op de waarde van WO-sites en de participatie aan de herdenking van WOI bij de beoogde doelgroepen. Bovendien wil de Provincie het belang van herinneringseducatie in het algemeen benadrukken.

Naast het subsidiereglement ontwikkelde de Provincie nog tal van ondersteunende educatieve initiatieven zoals de website ‘Nooit Meer Oorlog’, bedoeld voor het kleuter en lager onderwijs, en het filmproject via tablet ’14-18 in beeld’ voor het secundair onderwijs. Verder is er ook een ‘toetssteen 14-18’ en een bordspel WOI die via de webshop van de Provincie besteld kunnen worden.

www.west-vlaanderen.be/subsidies