Oprichting lokale grondenbank ‘Heulebeek’ (Moorslede, Ledegem)

Image
wateroverlast in Kezelbergroute Heulebeek

Hiervoor zal de Provincie samenwerken met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Aanleg GOG’s aanleiding voor lokale grondenbank Heulebeek

De lokale grondenbank komt er omdat de Provincie de aanleg plant van enkele gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) langs de Heulebeek. Die moeten overstromingen in de regio van Dadizele en Ledegem tegengaan en extra water voorzien tijdens droogteperiodes. Voor de regio is een totale buffercapaciteit van 100.000 m³ nodig. Daarvoor dient er zo’n 20 ha aan gronden verworven te worden langsheen de Heulebeek en de nabij gelegen Passendaelebeek en de Papelandbeek.

De VLM krijgt drie jaar de tijd om de lokale grondenbank met een ambitieniveau van 20 ha aan te leggen. Het voorziene budget voor de aankoop van deze gronden bedraagt 1.500.000 euro, de werkingskosten bedragen 45.000 euro. Bij het oprichten van deze grondenbank wordt geen beroep gedaan op het onteigeningsrecht.

Het is de eerste keer dat de Provincie West-Vlaanderen een lokale grondenbank opricht in het kader van geplande werken.

Zicht op eerste percelen

Op het grondgebied van de gemeente Moorslede gaat het OCMW van Kortrijk over tot de verkoop van 21 ha landbouwgrond. Door het uitoefenen van het recht van voorkeur kan de VLM, bij het oprichten van de grondenbank, deze gronden verwerven aan de schattingsprijs. Een aantal van deze percelen zijn bovendien direct inzetbaar om de bufferende capaciteit van de waterloop te optimaliseren.

Principe lokale grondenbank

Een lokale grondenbank wordt opgericht wanneer voor toekomstige werken in een bepaalde regio grondwerving vereist is. De percelen in de grondenbank kunnen dan geruild worden tegen de gronden van de getroffen landbouwers. Op die manier kunnen zij hun activiteiten makkelijker verder zetten zonder dat ze eerst nieuwe percelen dienen aan te kopen. De ervaring leert dat het uitruilen van gronden bij getroffen landbouwers vaak de voorkeur geniet boven het aankopen van gronden.

Meer info 

Kabinet gedeputeerde voor infrastructuur en juridische aangelegenheden, Bart Naeyaert
lieven.louwagie [at] west-vlaanderen.be of 050 40 32 47