Opening tentoonstelling ‘Onder Water - Erfgoed in de Noordzee’ in provinciedomein Atlantikwall Raversyde (Oostende)

De bodem van de Noordzee ligt bezaaid met erfgoed. Wrakken van schepen en vliegtuigen, of sporen van bewoning. Ook op het strand duikt soms iets op. Veel wrakken zijn artificiële riffen, met waardevolle natuur. Een aantal zijn zeemansgraven. Op wrakken uit de wereldoorlogen ligt vaak munitie, die nog kan lekken. Andere vormen een hindernis voor de scheepvaart.

De fototentoonstelling toont een staaltje van wat te vinden is in het kanaal en de Noordzee, tussen Wissant (Frankrijk) en de Waddeneilanden (Nederland). Met extra aandacht voor de Belgische wateren.

Fototentoonstelling
De tentoonstelling bestaat uit 37 panelen met foto’s van Dieter Decroos, Mathieu de Meyer, Cor Kuyvenhoven, Nicolas Mouchart, Bruno Pruvost, Tomas Termote, Sven Van Haelst (VLIZ) en Vic Verlinden.

De expo loopt tot 13 november in het gratis parkgedeelte van het provinciedomein.

[raversyde.be]