Omgevingsvergunning voor drie windturbines in Pittem

Beernem Windmolen

Het consortium zal instaan voor de bouw van drie windturbines langs de N37-gewestweg in Pittem.  

Er zijn wel voorwaarden gekoppeld aan de omgevingsvergunning.

Drie turbines

De aanvraag werd ingediend op 6 april 2020. Die omvat de realisatie van drie transformatoren van 5.000 kilovoltampère en drie windturbines met elk een capaciteit van 2.500 kilowatt.

Gunstige adviezen

Er werden tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 11 mei tot 9 juni 2020, drie digitale en 1.204 analoge bezwaarschriften, waaronder een petitie met 1.072 handtekeningen, ingediend.

Onder meer Agentschap voor Natuur en Bos, Infrabel, het Directoraat-Generaal Luchtvaart en het Departement Omgeving en het Departement Landbouw & Visserij gaven een gunstig advies voor de realisatie van de turbines. Enkel het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Pittem gaf een ongunstig advies.

Ook het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) was gunstig. Uit het advies van het POVC blijkt dat de hinder en impact voor de omgeving heel beperkt kan gehouden worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning meer dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of meer dan een half uur per dag mag ondervinden.

Beperkte impact en aansluitend op aanknopingspunten

De Provincie volgt de gunstige adviezen. Ze meent dat de hinder en de impact voor de omgeving beperkt is en dat er voldaan wordt aan alle slagschaduw-, geluids- en veiligheidsnormen, zoals omschreven in Vlarem II (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning). Die normen zijn onlangs door het Vlaams Parlement herbevestigd.

Ruimtelijk en landschappelijk sluiten de windmolens aan op een aantal andere aanknopingspunten, zoals de N37-gewestweg tussen Roeselare en Aalter, de spoorlijn 73 tussen Deinze en De Panne, en een hoogspanningslijn.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden verbonden aan de omgevingsvergunning. De exploitant verbindt er zich toe om alle normen nauwgezet op te volgen. Zo plaatst Luminus/Windkracht Vlaanderen onder meer een slagschaduwdetectiesysteem op de turbines en zal ze er op toezien dat de geluidsnormen worden gerespecteerd.