Nieuwe steun van Provincie West-Vlaanderen en Westtoer voor toeristische sector

Domein Rietvelde vakantiehoeve

Met dit reglement wil het provinciebestuur inspelen op de relance van de toeristische sector tijdens en na de coronacrisis. Het reglement wil ook een impuls geven aan de toeristische beleving in West-Vlaanderen.

Daarnaast keurde de Provincie West-Vlaanderen op donderdag 26 november 225 dossier goed, goed voor een totaalbedrag van 711.230 euro. Tot op heden komt dat op een totaal van 270 goedgekeurde dossiers, goed voor een bedrag van 897.008 euro. 

Toeristische Impulsen
Bij de nieuwe oproep staan vier categorieën van het subsidiereglement ‘Toeristische Impulsen’ centraal. Het accent ligt op het creëren van belevingsvolle en unieke ervaringen in West-Vlaanderen.

  • De optimalisering van het toeristisch onthaal in een gemeente: dit luik ondersteunt de (her)inrichting van fysieke toeristische infokantoren in een gemeente of stad. De subsidie maakt de transformatie van infokantoor naar belevingsvolle inspiratieplek mogelijk.
  • Belevingsconcepten bij musea & attracties: musea en attracties krijgen ondersteuning voor de creatie van extra beleving voor de bezoeker. Dit zorgt er voor dat ze de concurrentie met het belevingsaanbod uit andere sectoren kunnen blijven aangaan en de stijgende verwachtingen van bezoekers inlossen.
  • De realisatie van recreatieve hotspots: een recreatieve hotspot is een plek in de publieke ruimte die belevingsvoller wordt voor de recreant door verschillende creatieve, duurzame ingrepen. Die kan ook het comfort van de gebruiker verhogen en zelfs bijdragen aan de (verkeers)veiligheid.
  • Belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector: toeristische spelers uit de private sector kunnen een beroep doen op een impuls voor een nieuwe of verbeterde versie van hun aanbod. Dit kan ofwel voor een project waarmee de zaak (extra) beleving biedt aan zijn gasten, ofwel voor een project dat een duurzame ontwikkeling beoogt en een positieve impact heeft op de ecologische voetafdruk van de onderneming.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 15 januari 2021.

Steun voor 270 toeristische actorenDe deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde 225 dossiers goed in het kader van het ‘Reglement Toeristische Impulsen – Transitiesteun voor toeristische ondernemers in West-Vlaanderen’, goed voor een totaalbedrag van 711.230 euro.
Tijdens een eerste indieningsronde werden 45 dossiers goedgekeurd voor een bedrag van 185.778 euro. Met deze twee indieningsrondes samen ontvingen 270 toeristische ondernemers samen 897.008 euro voor heropstart na coronacrisis.

In deze tweede indieningsronde gaat de steun naar 86 familiale hotels, 42 B&B’s, 24 vakantiewoningen, 14 kampeerbedrijven, 12 jeugd- en groepsverblijven, vier vakantiecentra, 34 private musea & attracties en negen door Westtoer erkende toeristische infopunten.

Ingrepen op korte en lange termijn
Alle dossiers werden geëvalueerd op basis van de fysieke ingrepen die ze namen of zullen nemen naar aanleiding van de coronacrisis, dit zowel op korte als op lange(re) termijn.

Op korte termijn werd vooral gezorgd voor de veiligheid van zowel de bezoeker als de medewerker. Daarbij ging het vaak over de aankoop en installatie van zaken die de hygiëne bevorderen, zoals handgels, kuchschermen en ontsmettingszuilen, en ingrepen die ervoor zorgen dat de maatregelen rond ‘social distancing’ worden gerespecteerd zoals vloerstickers, zonering en affiches.

Op lange(re) termijn werden ook investeringen voorzien om in de toekomst op een meer structurele wijze ‘coronaproof’ te zijn, zoals het uitbreiden van bestaande faciliteiten (extra inkom, extra sanitair, extra lounge ruimte zodat elk gezin zijn eigen zithoek heeft, extra terrasje bij elke kamer bovenop het gemeenschappelijke terras enz.).

Een groot deel van de ondernemers zette ook in op digitalisering: online boeken en registreren, volledig contactloze check-in bij logies met behulp van een app, het gebruik van QR-codes in plaats van offline informatie enz. Tot slot ging veel aandacht naar speciaal ontwikkelde online informatie- en communicatiecampagnes via websites en sociale media waarbij filmpjes of fotomateriaal om het vertrouwen van de bezoeker terug te winnen centraal stonden.

Bekijk hier alle info over het reglement en de oproep.