Nieuwe provincieraadsleden en gedeputeerden leggen eed af

Image
Deputatie en voorzitter provincieraad 2018-2024

Na het onderzoeken van de geloofsbrieven van de kandidaat-raadsleden, leggen uiteindelijk 36 personen de eed als provincieraadslid af. 10 personen voor CD&V, 7 voor N-VA, 5 voor sp.a, 5 voor Open Vld, 5 voor Vlaams Belang en 4 voor Groen.

Daarna wordt de nieuwe voorzitter van de provincieraad, Christof Dejaegher, geïnstalleerd en leggen Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Sabien Lahaye-Battheu en Jurgen Vanlerberghe de eed af als gedeputeerde.

Bart Naeyaert (CD&V) is eerste gedeputeerde en neemt volgende bevoegdheden op:
- bestuurlijke organisatie
- plattelandsbeleid
- landbouw en visserij
- integraal waterbeleid
- omgevingsvergunningen
- erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Hij is ook woordvoerder van de deputatie.

Jean de Bethune (CD&V) is tweede gedeputeerde en is bevoegd voor de materies:
- economie
- woonbeleid
- ondersteuning hoger onderwijs
- externe relaties en Noord-Zuid-beleid
- algemene financiering en budget
- beleidsondersteunende dataverzameling
- streekontwikkeling

Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), de derde gedeputeerde heeft als bevoegdheden:
- toerisme en recreatie
- onderwijs
- bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en -initiatieven
- erfgoed
- ruimtelijke ordening
- algemene en ondersteunende dienstverlening
- personeel

Jurgen Vanlerberghe (sp.a) is vierde gedeputeerde en is bevoegd voor:
- milieu, natuur en landschap
- informatietechnologie
- mobiliteit
- landinrichting

Meer info 

Kabinet eerste gedeputeerde, Bart Naeyaert
frederik.demeyere [at] west-vlaanderen.be of 050 40 31 50