Nieuwe kijkhut in provinciedomein De Gavers (Harelbeke)

Image
Meer van provinciedomein De Gavers

De nieuwe kijkhut paalt aan de natuur- en milieueducatiezone (NME-zone) en biedt een mooi uitzicht op het Gavermeer - die verschillende water- en weidevogels aantrekt - en het omliggende natuurgebied.

De hut heeft vijf kijkvensters waardoor zowel natuurliefhebbers, geoefende vogelaars als natuurfotografen comfortabel en vanuit verschillende hoeken het domein in beeld krijgen. Er zijn ook infoborden waarop de meest voorkomende vogelsoorten afgebeeld staan.

De kijkhut zal ook gebruikt worden binnen het educatieve aanbod van het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers.

De nieuwe hut vervangt de kijkhut ‘De Fuut’. Deze werd in 1982 gebouwd en behoorde tot de eerste vogelkijkhutten in Vlaanderen.

Kostprijs en termijn

Voor de realisatie van de kijkhut trok de Provincie 69.733 euro, inclusief btw, uit. De bouw nam ongeveer een maand in beslag.

Historiek provinciedomein De Gavers

In 1974 kocht de Provincie West-Vlaanderen de vijver en omliggende gronden van het domein De Gavers. De totale oppervlakte werd in de loop van de jaren uitgebreid tot 188 ha.

Het domein heeft naast een bloeiende sport- en recreatiewerking, ook een groot aanbod op vlak van natuur- en milieueducatie. In 2017 kwamen 5.313 leerlingen uit 124 verschillende scholen en 1.392 volwassen in groepsverband langs, specifiek voor een gidsbeurt over natuur en milieu. In totaal werden er 394 gidsbeurten gegeven.

www.west-vlaanderen.be/gavers