Nieuwe fietssnelweg krijgt uniforme signalisatie

Image
guldensporenpad

De vijf Vlaamse Provincies hebben samen een netwerk van fietssnelwegen uitgetekend en een gezamenlijke huisstijl uitgewerkt. Die signalisatie zorgt ervoor dat de fietssnelwegen duidelijk herkenbaar zijn. Zo weet de gebruiker dat hij een vlotte, veilige en comfortabele route aansnijdt waarmee hij rechtstreeks zijn bestemming bereikt.

Fietssnelweg F7
De fietssnelweg die momenteel uitgewerkt wordt in West-Vlaanderen is de F7, die verbindt Kortrijk met Harelbeke en Waregem en ligt in het verlengde van het Guldenspoorpad (Kortrijk-Zwevegem). In deze regio bevinden zich heel wat bedrijven, winkels, scholen en andere voorzieningen die vlot bereikbaar moeten zijn met de fiets.

Tijdens de periode van inspraak (tot en met vrijdag 5 januari 2018) wordt informatie gegeven en gevraagd aan de bevolking. Met de verzamelde suggesties en opmerkingen over mogelijke tracés van de fietssnelweg zullen de Provincie en de steden Kortrijk, Harelbeke en Waregem het traject bepalen. Dit alles zou tegen 2018 moeten resulteren in een ontwerp dat in een nieuw openbaar onderzoek aan de bevolking wordt voorgelegd.

Fietssnelwegen
Fietssnelwegen bieden een antwoord op de nood aan vlotte en veilige fietsverbindingen voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk en aan alternatief voor verplaatsingen met de auto. Ze mikken op fietsverplaatsingen die over een langer tracé lopen en een hogere fietssnelheid aankunnen. Fietssnelwegen beantwoorden zo aan de trend van meer elektrische fietsen, racefietsen, bakfietsen, cargofietsen, speed pedelecs, enz. Deze fietsen vereisen brede tracés in een zo recht mogelijke lijn met zo weinig mogelijk kruisingen.

Uit tellingen blijkt het succes van de fietspaden en fietssnelwegen: zo passeren er elke dag een duizendtal fietsers op het Guldenspoorpad en 350 fietsers per dag op het traject in Waregem. Met de verlenging van de fietssnelweg richting Kortrijk mikt de Provincie op een verdubbeling van dit aantal. De fietssnelwegen zorgen zo voor een duurzaam antwoord op de groeiende fileproblematiek in de regio.

www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem