Nieuwe fietsrealisaties Torhout officieel ingehuldigd

Het gaat over een nieuw fietspad in de Rozeveldstraat, een nieuw stuk fietssnelweg F32 (‘Spoor 3’) tussen de Schavelarestraat en Tinnenburgstraat, een nieuwe fietstunnel (EFRO) ter hoogte van de Tuinstraat en een fietsbrug aan de Tinnenburgstraat.

Fietspaden Rozeveldstraat
In de Rozeveldstraat in Torhout en de Rembertstraat in Zedelgem (Veldegem) zijn nieuwe fietspaden aangelegd. Deze realisaties maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en zorgen voor een vlotte fietsverbinding tussen Torhout en Veldegem. Het gedeelte in de Rembertstraat ligt er al een tijdje. Lokaal Bestuur Torhout en Provincie West-Vlaanderen realiseerden met het nieuwe fietspad in de Rozeveldstraat een ontbrekend stuk dubbelrichtingsfietspad tussen de Boutensdreef en het begin van de bebouwde kom. Dit fietspad is 2,5 meter breed en werd aangelegd in cementbeton.

Een nieuwe fietsoversteek zorgt voor een veilige overgang van het dubbelrichtingsfietspad naar enkelrichting fietspaden van 1,75 meter breedte, eveneens aangelegd in cementbeton. Verderop sluit het fietspad aan op de Rembertstraat in Zedelgem, ook een recente fietsrealisatie op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Tussen het fietspad en de rijweg kwam er een veiligheidsstrook van 3 meter breed. Die is ingericht als wadi voor de afwatering van het fietspad. Daarin zijn op regelmatige afstanden bomen geplant.

Ook de rioleringen en de wegen werden volledig vernieuwd en gekoppeld aan dit Fietsfondsdossier. Verhegge Marc BV uit Zedelgem was de uitvoerende aannemer.

Fietssnelweg F32
Fietssnelweg F32 (Brugge-Roeselare) is uitgebreid met verschillende realisaties. Provincie West-Vlaanderen realiseerde een dubbelrichtingsfietspad van 3 meter breed tussen de Schaverlarestraat en Tinnenbrugstraat in Torhout. Hiermee is een ontbrekende schakel weggewerkt op de fietssnelweg F32. Het fietspad ligt naast de spoorlijn Kortrijk-Brugge en heeft een lengte van ongeveer 950 meter. Aansluitend op het fietspad realiseerde de Provincie een fietsbrug over de Tinnenburgstraat en de verlichting.

Lokaal Bestuur Torhout verwezenlijkte met steun van EFRO een fietstunnel onder de spoorlijn, tussen de Lichterveldestraat en Tuinstraat en stond in voor het verplaatsen van een Aquafincollector en een Elialeiding en financierde ook de volledige omgevingsaanleg om en rond deze fietsrealisatie. De Provincie legde de toegangshellingen tot de tunnel aan.

Het volledige fietsproject ter hoogte van de fietssnelweg kreeg de naam ‘Spoor 3’.

Voor deze werken was Willemen Infra NV uit Gent de aannemer.

Timing en kosten
De werken in de Rozeveldstraat zijn gegund voor 916.969,54 euro excl. btw.  Lokaal Bestuur investeert 330.838,14 euro excl. btw. Provincie West-Vlaanderen draagt 247.216,53 euro excl. btw bij voor de realisatie van dit project waarvan 50% wordt gesubsidieerd via het Fietsfonds. Fluvius betaalt 396.333,06 euro. De werken startten in mei 2021 en namen 100 werkdagen in beslag.

De totaalkost van de werken aan de fietssnelweg F32 is geraamd op 2.827.415,52 euro excl. btw waarvan 1.054.438,55 euro excl. btw ten laste van de Provincie. Het overige bedrag wordt gedragen door Lokaal Bestuur Torhout dat onder andere een beroep kan doen op 1 miljoen Vlaamse subsidies via het Fietsfonds.

De werken hebben 270 werkdagen in beslag genomen en zijn opgestart in het voorjaar van 2020.

EFRO
Lokaal Bestuur Torhout kreeg voor de realisatie van de fietstunnel EFRO-subsidies. Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en territoriale samenwerking te versterken binnen de Europese Unie. Het project ‘Spoor 3’ past in de EFRO-focus 'verbeteren duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een stedelijk klimaatplan'.

In totaal zal Lokaal Bestuur Torhout 182.870,73 euro aan projectsubsidies ontvangen. 

Fietssnelwegen en het BFF
De Rozeveldstraat maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), het netwerk voor dagelijkse fietsverplaatsingen. Door de eerdere aanleg van fietspaden in de Rembertstraat, is er nu een vlotte, comfortabele fietslink tussen Veldegem en Torhout.

De realisaties op de fietssnelweg F32 (Brugge-Roeselare) zijn van groot belang om de fiets nog meer aan te moedigen op deze route, vooral voor woon-werk- en woon-schoolverkeer.