Nieuwe brochures ‘Beter toegankelijke restaurants en cafés aan de Kust’ en ‘Aangepast sanitair’ verhogen toegankelijkheid

Image

Het gaat om de brochures ‘Aangepast sanitair’ en ‘Beter toegankelijke restaurants en cafés aan de Kust’. Mensen die minder mobiel zijn of een beperking hebben, kunnen op die manier hun dagje uit optimaal voorbereiden.

Brochure ‘Beter toegankelijke restaurants en cafés aan de Kust’

Inter onderzocht in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen de voorbije jaren de toegankelijkheid van restaurants en cafés aan de Kust. Het expertisecentrum maakte een selectie van een 100-tal beter toegankelijke restaurants en cafés.

Per kustgemeente is er een brochure samengesteld met toegankelijkheidsinformatie over eet- en drinkgelegenheden. Op elke pagina van de brochure vinden bezoekers en toeristen één zaak terug. Belangrijke meetgegevens en hun toegankelijkheidsscore zijn opgenomen, samen met een detailfoto van het aangepast sanitair. Per kustgemeente worden ongeveer 650 boekjes verspreid. De Haan en Bredene zitten gebundeld in één boekje.

Brochure ‘Aangepast Sanitair’

De Provincie West-Vlaanderen gaf de voorbije jaren aan Inter ook de opdracht om het aangepast sanitair in alle West-Vlaamse gemeenten te onderzoeken. Het overzicht van aangepast sanitair aan de Kust, in de Westhoek en in Brugge, Kortrijk en Roeselare is verwerkt in handige vernieuwde pockets. De vijf boekjes samen omvatten 260 verschillende locaties.

In deze brochures vinden gebruikers een overzicht van het aangepast sanitair aan de Kust, in de Westhoek en de centrumsteden. Per (deel)gemeente krijgen de bezoekers en toeristen een kaart te zien met alle locaties en per adres informatie over de toegankelijkheid. Zo kan iedereen zelf inschatten of het toilet geschikt en/of toegankelijk is. De gedetailleerde gegevens staan ook opgelijst op www.toevla.be, een digitale gebruikerstool. Voor de Kust is er een oplage voorzien van 3.000 boekjes, voor de Westhoek 1.500 en voor elke centrumstad 500.

Verspreiding

De brochures zijn gratis beschikbaar bij het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis en de toeristische infokantoren van de betrokken gemeenten. Organisaties zoals voorzieningen voor mensen met een beperking, mutualiteiten, adviesraden, opleidingen ergotherapie, bijstandsorganisaties, bijzonder onderwijs, gidsenverenigingen, autocarfirma’s met liftbus, aanbieders aangepast vervoer… ontvangen deze week een brief met aankondiging van de nieuwe brochures. Zij kunnen een grotere oplage bestellen bij Inter of ophalen in het kantoor van Inter in Brugge, in de Baron Ruzettelaan 7/0, 8310 Brugge.

De brochures zijn ook digitaal beschikbaar en kunnen gedownload worden.