Nieuw wandelpad en hondenlosloopzone in provinciedomein Fort van Beieren (Brugge)

De hondenlosloopzone werd ingericht ter hoogte van de ingang van het Fort van Beieren. De werken namen zo’n 6 weken in beslag. De realisatie ervan kostte de Provincie 7.500 euro. In de loop van 2019 wordt dit project geëvalueerd en - indien nodig - bijgestuurd.

Er werd ook een nieuw wandelpad van 3 km voorzien. Het ligt nabij de Fortbekeweg in Koolkerke en verbindt de provinciedomeinen Fort van Beieren en Damse Vaart met elkaar. De werken duurden zo’n 4 weken en werden afgelopen zomer uitgevoerd door de Provincie.

Uitbreiding provinciedomein Fort van Beieren

Voor de aanleg van het wandelpad was de verwerving van extra grond noodzakelijk. In 2018 kocht de Provincie de nodige gronden (26,1 ha) aan voor een bedrag van 2,3 miljoen euro.

De komende jaren zal de Provincie op deze aangekochte percelen het oude landschap geleidelijk aan herstellen: historische paden toegankelijk maken, sporen van verdwenen erfgoed beter zichtbaar maken en onder andere hagen en knotwilgen aanplanten.
Daarnaast worden verschillende elementen verder uitgewerkt, zoals de uitbreiding van de boomgaard en natuurspeelzones, het uitbouwen van recreatieve voorzieningen en het toegankelijk maken van enkele weides voor spelende kinderen.

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden. De start is voorzien vanaf 2020.

Geplande werken provinciedomein Damse Vaart

Er zullen ook werken gebeuren aan het provinciedomein Damse Vaart in Brugge. Het jaagpad werd geselecteerd als fietssnelweg, daarom zal de Provincie het stuk tussen de Dam en de Fortbekeweg heraanleggen in asfalt.

Verder wordt er ter hoogte van de Dam en het kruispunt met de Jules Van Praetstraat een onthaalpunt ingericht met zitbanken en een informatiezuil.

De totale kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 630.000 euro, inclusief btw. Tegen eind 2019 zouden alle werken afgerond moeten zijn.

Provinciedomeinen Fort van Beieren en Damse Vaart

In 1998 kocht de Provincie het Fort van Beieren, een domein van ruim 26 ha tussen de dorpskern van Koolkerke en de Damse Vaart in Brugge. Het domein bestaat uit een aarden fort met binnen- en buitengracht en maakt deel uit van de Staats-Spaanse Linies.

Ook de Damse Vaart is gedeeltelijk provinciaal. De Provincie beheert die sinds 1819.
In 1971 werd de vaart opengesteld als recreatiegebied. Sinds 2014 is er een overeenkomst met nv Waterwegen & Zeekanaal over het gezamenlijk beheer van de vaart. De Provincie behoudt hierbij het beheer van de volledige linkeroever: het jaagpad, de bermen, de bomen, de vissteigers en de grachten.

www.west-vlaanderen.be/fortvanbeieren
www.west-vlaanderen.be/damsevaart

Meer info

Kabinet gedeputeerde voor infrastructuur, Bart Naeyaert
[email protected] of 050 40 32 47

Kabinet gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur, Guido Decorte
[email protected] of 050 40 31 50