Nieuw subsidieprogramma ZeeBONK ondersteunt visserij- en aquacultuurgemeenschap

Vissersboten

De komende vijf jaar voorziet ZeeBONK 2,2 miljoen euro om concrete projecten te steunen die de lokale visserij- en aquacultuurgemeenschap versterken.  Een eerste oproepronde voor projecten loopt vanaf 25 maart tot en met 23 mei 2024. 

Doelstelling
Om de noden en de pijnpunten in kaart te brengen, is er vorig jaar in gesprek gegaan met verschillende mensen uit de sector want de lokale gemeenschap weet precies waar het schoentje knelt. Samen met hen, zijn de doelstellingen voor ZeeBONK vastgelegd.

Het subsidieprogramma heeft als doel om lokale ondernemers en hun product binnen de sector te ondersteunen. Het stimuleren van educatie, cultuur en toerisme met betrekking tot visserij en aquacultuur staat ook centraal. Daarnaast is er aandacht voor het behoud van gerelateerd kusterfgoed en het minimaliseren van milieu-impact. 

Lokale spelers uit de sector blijven actief betrokken bij de werking. Er is een lokale actiegroep opgericht die het reilen en zeilen van het programma en de projecten zal opvolgen.

Voor wie? 
Het programma staat open voor projectideeën van vzw's, kmo's, vennootschappen, ngo's, verenigingen, lokale overheden en verzelfstandigde agentschappen aan de Belgische kust. Tijdens de eerste indieningsronde, die loopt van 25 maart tot en met 23 mei 2024, voorziet ZeeBONK 650.000 euro aan projectmiddelen. Na het afsluiten van de oproep, worden projecten beoordeeld door de lokale actiegroep. Projecten moeten binnen 3 jaar (voor investeringsprojecten geldt 2 jaar) worden uitgevoerd. 

Meer informatie? Neem contact op met het secretariaat van ZeeBONK in Streekhuis Kust, InnovOcean Campus, Jacobsenstraat 1 in Oostende of mail naar [email protected].

Meer info via www.zeebonk.be.