Nieuw provinciedomein IJzerboomgaard (Diksmuide) focust op avontuurlijk spelen en fietsen

Image
Speelterreijn IJzerboomgaard

IJzerboomgaard is het achttiende provinciedomein in West-Vlaanderen. Het heeft een totale oppervlakte van 23 ha en ligt net naast de IJzertoren, aan de kruising van de IJzer en de voormalige spoorwegbedding Frontzate, op wandelafstand van het centrum van Diksmuide.

Provinciedomein met aandacht voor avontuurlijk spelen, fietsen, wandelen en ontspannen

Het provinciedomein beschikt over een groene recreatie- en speelzone voor jong en oud. Er werd veel aandacht besteed aan de speelinfrastructuur: er werden onder andere waterplassen, lichte hellingen, avontuurlijke parcoursen en speeltoestellen voorzien. Ten vroegste vanaf 2019 zullen jeugdgroepen tijdens vakantieperiodes op het terrein kunnen kamperen en daarbij gebruik mogen maken van de sanitaire voorzieningen in de hoeve.

In het provinciedomein werden 7.000 bomen en struiken aangeplant en er is een boomgaard met 300 fruitbomen en verschillende picknickvoorzieningen. Daarnaast zijn er pluk- en moestuinen met kleinfruit die door bezoekers, scholen en de vzw De Groene kans gebruikt kunnen worden.

Een ander groot element binnen het provinciedomein IJzerboomgaard is de oude vierkantshoeve. In de voormalige stallen worden een polyvalente ruimte met cafetaria, een fietscafé en een kinderboerderij voorzien als centraal punt van het domein. Zo moet IJzerboomgaard een centraal rust- en onthaalpunt worden voor fietsers die de Westhoek doorkruisen via de IJzerdijk of de Frontzate. Tot slot is er in het voormalig woonhuis ruimte voor de kantoren van vzw De Groene Kans. Deze sociale onderneming is vooral actief in het groenonderhoud en de landschapszorg. In het provinciedomein IJzerboomgaard zal ze de uitbating van het fietscafé, de dierenweide en de pluk- en moestuinen verzorgen.

Historiek project

De Provincie West-Vlaanderen kocht de domeinen en de oude hoeve van het Koninklijk Technisch Atheneum in 2008. De gebouwen stonden op dat moment leeg en hadden eerder dienst gedaan als koeien- en varkensstal en als slachthuis voor de opleiding slagerij.

In 2013 werden de eerste plannen voor het provinciedomein opgemaakt en werd ook een participatieproject opgestart: buurtbewoners en jongeren werden om hun mening gevraagd voor de opmaak van de definitieve plannen voor de speelzones en de kampeerzone. Op die manier wil de Provincie de toekomstige gebruikers betrekken bij de ontwikkeling van dit nieuwe domein.

Eind 2016 startte de uitvoering van dit project met de aanleg van de speelzones, de waterpartijen en de beplanting. Tijdens de graafwerken in oktober 2016 werd een grote hoeveelheid oorlogsmunitie ontdekt. Het ging om een verzameling van mortieren, handgranaten en projectielen en een gasfles met chloorgas.

De Provincie trof samen met de aannemer, DOVO, de stad Diksmuide en een reeds aangestelde gespecialiseerde firma onmiddellijk bijkomende veiligheidsmaatregelen. Begin 2017 gaf de Provincieraad groen licht om 475.000 euro te besteden aan het munitieveilig maken van het domein. De operatie nam 20 maanden in beslag. In totaal werden er 3.887 stuks munitie verwijderd en aan DOVO bezorgd.

Kostprijs

De Provincie investeerde in totaal 5,3 miljoen euro inclusief btw in het nieuwe provinciedomein. De totale aankoopsom voor de gronden, de hoeve en de loods bedroeg 1,85 miljoen euro. Aan de inrichting van het domein werd tot op vandaag 1,7 miljoen euro besteed. Voor de renovatie van de hoeve werd 1,8 miljoen euro voorzien. Het einde van de renovatiewerken is voorzien eind 2018.

www.west-vlaanderen.be/ijzerboomgaard