Nieuw fietspad langs Woestenseweg in Poperinge

Image
fietspad

Het gaat over een dubbelrichtingsfietspad van 2,50 m breed in beton. Het traject is 3,6 km lang en loopt van de Westvleterseweg tot aan de Burgweg in Poperinge.
Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.

In een tweede fase (zomer/najaar 2018) volgt de aanleg van een deel van 1,4 km langs de Poperingestraat in Vleteren, aansluitend vanaf de Burgweg tot de dorpskern van Woesten.

Termijn en kostprijs
De werken startten eind mei 2017 en werden uitgevoerd door de tijdelijke vereniging Timo-Tuin bvba - Adiel Maes nv.

De totaalkost bedraagt 1.316.566 euro, inclusief btw, waarvan 1.221.716 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. Het Vlaamse Gewest subsidieert hiervan 40 % via het Fietsfonds, voor de aanleg van het fietspad.

De stad Poperinge betaalt 88.719 euro en de stad Ieper draagt 6.131 euro bij.

Beschrijving van de werken
De opdracht omvatte de voorbereidende (grond)werken, het aanleggen van bestratingen, voetpaden, opritten, parkeerplaatsen, watergreppels, kantstroken en het dubbelrichtingsfietspad, het aanbrengen van voorziene markeringen, het plaatsen van signalisatieborden en het afwerken met groenvoorzieningen.

De aanleg van het fietspad was gekoppeld aan het verleggen van de grachten langs de Woestenseweg en de aanleg van een parkeerstrook, een fietsersbrug, een haag tussen de weg en het fietspad en drie bushaltes waarvan twee met bushaven.

www.west-vlaanderen.be/mobiliteit

Meer info
kabinet gedeputeerde voor mobiliteit en weginfrastructuur, Franky De Block
franky.deblock [at] west-vlaanderen.be of 050 40 73 33