Nieuw fietspad langs site Trax in Roeselare

Image
fietspad

Het gaat over een dubbelrichtingsfietspad van 3,50 m breed over een afstand van 950 m, tussen de Koning Leopold III-laan en de ontsluitingsweg naar de stationsparking in Roeselare.

Het nieuwe fietspad is een belangrijke ontbrekende schakel van de fietssnelweg F32 tussen Brugge en Roeselare. Het maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk voor de dagelijkse verplaatsingen en maakt het bedrijventerrein en het centrum van Beveren beter bereikbaar met de fiets vanaf het station van Roeselare.

Detail van de werken

Het fietspad werd aangelegd in beton en sluit op beide zijden aan op de bestaande fietsinfrastructuur. Naast het fietspad werd langs beide zijden een groenzone aangelegd. Om de veiligheid naast de spoorlijn te garanderen werd, in overleg met Infrabel, een metalen omheining voorzien langs de kant van de treinsporen.

Kostprijs en termijn

De werken kostten zo’n 327.033 euro, inclusief btw. De Provincie neemt zo’n 80 % voor haar rekening, 262.132 euro. Het Vlaamse Gewest subsidieert hiervan 50 % via het Fietsfonds voor de aanleg van het fietspad.
De stad Roeselare coördineerde het project en draagt zo’n 53.636 euro bij.

De werken gingen van start eind juni 2018 en liepen ten einde in oktober 2018.

www.west-vlaanderen.be/mobiliteit

Meer info

kabinet gedeputeerde voor mobiliteit van de Provincie West-Vlaanderen, Franky De Block
julie.oppalfens [at] west-vlaanderen.be of 050 40 73 33