Nieuw fietspad langs Hendrik Deberghstraat-Reningestraat in Vleteren

Image
fietspad

Het gaat over een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 m breed over een afstand van zo’n 900 m, vanaf de bebouwde kom in Vleteren tot aan de Oostvleterenstraat.
Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.

Kostprijs en termijn

De werken gingen van start in april 2017 en werden uitgevoerd door de firma Desot NV uit Boezinge.
De opdracht omvatte onder andere de aanleg van het nieuwe fietspad in asfalt, het voorzien van nieuwe grachten en plaatselijke oeverversteviging, het plaatsen van straatgoten en het afwerken met groenvoorzieningen.
Tijdens dezelfde werken werden langs de Hendrik Deberghstraat, de Schazenstraat, de Reningestraat en de Kasteelweg nieuwe rioleringen aangelegd en werden de voetpaden, het wegdek en de parkeerstroken vernieuwd. Verder werd er bij de Vrije Basisschool Klavertje 3 in Vleteren een nieuwe parking voorzien.

De totaalkost bedraagt 3.090.271,55 euro inclusief btw, waarvan 348.834,02 euro ten laste van de Provincie (aanleg fietspad). Het Vlaamse Gewest subsidieert hiervan 40 % via het Fietsfonds.
De gemeente Vleteren neemt 826.273,18 euro voor haar rekening. Aquafin, dat instond voor de aanbesteding en de coördinatie van de werken, draagt 1.915.164,35 euro bij.

www.west-vlaanderen.be/mobiliteit