Nieuw fietspad langs Bruggesteenweg-Wingenesteenweg in Ruiselede

Image
fietspad

Het nieuwe tracé loopt over een afstand van 3,2 km, tussen het kruispunt met de Abeelstraat en de Scheidingsstraat in Ruiselede. Langs de Bruggesteenweg en in de Wingenesteenweg (vanaf het kruispunt Klaphulle tot de verkeerspoort) werd een enkelrichtingsfietspad aangelegd van afwisselend 1,50 tot 1,75 m breed. Bij de verkeerspoort, tussen Klaphulle en de Brandstraat, gaat het fietspad over in een dubbelrichtingsfietspad van afwisselend 2 tot 2,5 m breed.

Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.

Fietsverbinding tussen Ruiselede en Wingene

Het fietspad is een onderdeel van de fietsverbinding tussen Ruiselede en Wingene. In een eerste fase (2016) werd een nieuw fietspad van 1 km aangelegd langs de Bruggestraat-Bruggesteenweg (vanaf het slachthuis in de Bruggestraat tot aan de Abeelstraat) in Ruiselede. In 2017 kwam er een fietstracé van 1,63 km tussen het kruispunt met de Tieltsesteenweg en de Balgerhoekstraat in Wingene.

In een volgende fase zal het fietspad verder aangelegd worden, over een afstand van 2,5 km, langs de Ruiseledesteenweg (van de Balgerhoekstraat tot de Scheidingsstraat) in Wingene. Daarnaast zal een vervolgtracé van zo’n 7,3 km gerealiseerd worden tot aan het Aanwijs in Beernem. De timing van deze werken hangt af van de geplande rioleringswerken.

Kostprijs en termijn

De werken van het nieuwe gedeelte gingen van start begin januari 2017 en werden uitgevoerd door aannemer Verhegghe uit Zedelgem.

De opdracht omvatte onder andere de aanleg van het nieuwe fietspad in asfalt, het voorzien van nieuwe grachten en oeverversteviging, het plaatsen van straatgoten en het afwerken met groenvoorzieningen. Over het hele traject werden nieuwe rioleringen aangelegd.

De totaalkost bedraagt zo’n 6,10 miljoen euro, inclusief btw, waarvan zo’n 1,53 miljoen euro ten laste van de Provincie. Het Vlaamse Gewest subsidieert hiervan 40 % via het Fietsfonds voor de aanleg van het fietspad.

Aquafin en Farys coördineerden het project en dragen samen met de gemeente Ruiselede de rest van de kosten, zo’n 4,57 miljoen euro.

www.west-vlaanderen.be/mobiliteit