Netwerk fietssnelwegen in Vlaanderen bestaat 10 jaar

Fietssnelwegen

Het idee voor een beter functioneel fietsnetwerk borrelde al een tijdje in de Vlaamse provincies. De vele auto’s en onaangepaste fietsinfrastructuur tussen de stedelijke gebieden zorgden voor weinig motivatie om het woon-werk verkeer met de fiets af te leggen. In 2014 bundelden de Vlaamse provincies hun ideeën en werd er een Vlaams netwerk uitgetekend van 110 fietssnelwegen oftewel 2.400 kilometer. 

Ondertussen ligt er al een netwerk van 130 fietssnelwegen dat bestaat uit 2.800 kilometer, een uniforme leesbaarheid én een website fietssnelwegen.be met routeplanner. 

De voorbije 10 jaar werkten de 5 Vlaamse provincies, samen met de Vlaamse overheid én de steden en gemeenten, aan de realisatie van het netwerk en het bekendmaken van de fietssnelwegen bij de fietsers. En het harde werken loont, want van de 2.800 kilometer fietssnelweg is er al 2.037 kilometer befietsbaar. De 5 Vlaamse provincies ontwikkelden ook een gezamenlijke huisstijl voor de bewegwijzering. Zo zie je op heel wat fietssnelwegen de blauwe F-bordjes en vloerstickers verschijnen. 

Dat de 5 Vlaamse provincies trots zijn op de fietssnelwegen is duidelijk. Daarom blijven ze ook de komende jaren verder inzetten op de optimalisatie en het promoten van de fietssnelwegen. Het 10-jarig jubileum vieren de Vlaamse provincies dan ook graag mét de fietsers, daarom vind je op Wereldfietsdag, 3 juni, in elke provincie een feestactie op een fietssnelweg. Alle informatie over de ligging en de realisaties op de fietssnelwegen vind je op fietssnelwegen.be 

Fietssnelwegen in West-Vlaanderen
Gedeputeerde voor mobiliteit, Jurgen Vanlerberghe: “Het provinciebestuur van West-Vlaanderen werkt al jarenlang stelselmatig aan de uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dat is het netwerk voor de dagelijkse verplaatsingen tussen gemeenten. Sinds 10 jaar bouwen we met de vijf provincies eveneens aan een netwerk dat nog een stap verder gaat en rechtlijnige fietsverbindingen tussen gemeenten en steden nastreeft. Deze fietssnelwegen lopen daarom vaak langs jaagpaden en spoorlijnen."

Belangrijke verwezenlijkingen zijn onder meer de F35 tussen Veurne en Diksmuide, de F351 (Vrijbosroute) tussen Boezinge en Kortemark en de beveiliging van een kruispunt op de F6 (Gent-Brugge) in Oostkamp. In West-Vlaanderen meet het netwerk fietssnelwegen in totaal 618 km.

Enkele toekomstige projecten op de fietssnelwegen in West-Vlaanderen: 
 

  • Brugge, F31
     

Er komt een fietsbrug over de Kolvestraat als onderdeel van de fietssnelweg F31 (Brugge-Zeebrugge). 
 

De betonnen fietsbrug zal parallel lopen met de bestaande brug van de spoorlijn Brugge-Blankenberge-Zeebrugge-Knokke over de Kolvestraat en verbindt de industriezones Blauwe Toren en Herdersbrug. Vanaf de Krakelebrug, aan de R30, tot aan ‘De Spie’, kun je dan zo’n 5 km autoluw fietsen. Deze fietsbrug is niet enkel een belangrijke schakel in de fietssnelweg F31, maar lost ook een lokaal zwart punt op. De uitvoering van de werken is gepland in 2025.
 

  • Kortrijk, F7-F374
     

De kruising van de F7 (Gent-Kortrijk) en de F374 (Waregem-Zwevegem) wordt vernieuwd met aansluitend onder meer de aanleg van fietspaden langs de F7 (Passionistenlaan) over een totale lengte van 170 meter. 
 

  • Roeselare, F361 
     

Er komt een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 4 meter langs de Guido Gezellelaan in Roeselare, als onderdeel van de fietssnelweg F361 (Roeselare-Kortrijk) over een afstand van 1,5 km.