Nestbeschermingsacties voor bedreigde vogel op akkers

AdobeStock_50383168.jpg

De kievit is een bedreigde vogel die voornamelijk op akkers leeft. De acties maken deel uit van het Geïntegreerd Faunaplan van Stadlandschap West-Vlaamse hart en zijn voornamelijk gesitueerd in Ardooie, Meulebeke, Pittem en Wingene.

Bedreigde vogel
De kievit is een typische vogel in het landbouwlandschap die heel wat insecten en larven eet die schadelijk zijn voor landbouwgewassen. De laatste 30 jaar is de populatie ervan met 80 procent afgenomen. De kievit broedt immers in een periode waarin de meeste landbouwbewerkingen plaatsvinden. Daarenboven zijn de nesten zeer moeilijk zichtbaar.Zo worden veel nesten per ongeluk kapot gereden door landbouwmachines. Om die reden is het belangrijk om de nesten te beschermen.

Nestbeschermingsacties
Voor de nestbescherming kan het Stadlandschap rekenen op de medewerking van landbouwers en vrijwilligers van de Wildbeheereenheid en Natuurpunt. Dit jaar slaagden 25 vrijwilligers erin om 75 nesten te beschermen op akkers. Dat gebeurde door o.a. de nesten in mandjes te plaatsen en extra aan te duiden. Per nest legt een kievit 4 eieren, dus betekent dit dat er mogelijks 300 extra kieviten bij kunnen komen. De meeste nesten lagen in Ardooie, Pittem en Meulebeke.

Ter vergelijking werden in 2021, het opstartjaar van de beschermingsacties, 23 nesten beschermd door 24 vrijwilligers.

Landbouwers bij wie regelmatig kieviten nestelen en graag hulp wensen bij het aanduiden van de nesten kunnen contact opnemen met het Stadlandschap West-Vlaamse hart.

Geïntegreerd Faunaplan
Deze actie kadert in het Leaderproject ‘Geïntegreerd Faunaplan’. Een project waarbij Stadlandschap West-Vlaamse hart  samenwerkt met vier regionale landschappen in Vlaanderen en dat ondersteuning krijgt van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.  Met het project wil het Stadlandschap niet enkel de typische diersoorten van het West-Vlaamse hart in kaart brengen, maar ook samen met zijn partners (landbouwers, wildbeheereenheden, natuurverenigingen, gemeenten,...) op zoek gaan naar een win-win voor landbouw, wild en natuur.

[www.westvlaamsehart.be]