Kappingen in provinciedomein Wallemote-Wolvenhof (Izegem)

Bomen - Beuk

De kappingen gebeuren in het kader van het natuurbeheerplan van het domein.

Gevaarlijke bomen
Het gaat om het vellen van 20 ‘gevaarlijke’ bomen. In 2019 werd een bomenonderzoek uitgevoerd op 243 parkbomen in kader van het natuurbeheerplan voor het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. Volgens dat onderzoek viel 75% van de bomen net binnen de categorie ‘gezonde’ boom. Een aandeel van 14% was kwijnend of afgestorven, waarbij vooral de beuken getroffen zijn.

De droge en erg warme zomers van de voorbije jaren hadden een slechte invloed op de bomen. De bomen met een gevaar voor omvallen of zware takbreuk worden geveld wanneer ze dichter dan 20 meter van een wandelpad staan.

Timing & toegankelijkheid
De kappingen gebeuren in de herfstvakantie van 2021. Hiervoor werd reeds een kapmachtiging van Agentschap Natuur en Bos bekomen. Tijdens de werken kunnen sommige paden afgesloten worden om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

In de ontstane open plekken worden opnieuw jonge parkbomen aangeplant. Het vervangen van gevaarlijke en dode parkbomen door jonge parkbomen is ook opgenomen als maatregel in het natuurbeheerplan.